تیپ37 در عملیات بیت المقدس(19)
شروع مرحله دوم عمليات؛ در ساعت 2215 دقيقه روز 16/2/1361 با ابلاغ رمز : « بسمالله الرحمنالرحيم» لا حول ولا قوةَ الا بالله العلي العظيم، يا علي بن ابي طالب به نيروهاي تابعه خود دستور اجراي مرحله دوم عمليات بيتالمقدس را صادر كردم. با ابلاغ رمز عمليات، گردانهاي تانك و مكانيزه و پياده تيپ 37 زرهي با حركتي هولناك كه ناشي از غرش تانكها و ادوات زرهي بودند تك را به سوي غرب آغاز كردند. توپخانههاي قدرتمند نيروهاي خودي با اجراي آتش تهيه سنگين به مدت بيست دقيقه، مواضع و محل استقرار نيروهاي دشمن را آماج آتشهاي ويرانگر خود قرار دادند.

نيروهاي تيپ 37 زرهي تلاش مي‌كردند تا در كمترين زمان ممكن با استفاده از آتش توپخانه‌هاي خودي به مواضع و خاكريزهاي دشمن نزديك شده و با درهم شكستن مقاومت نيروهاي دشمن، تك را به سوي غرب ادامه دهند. نيروهاي دشمن هر چند از حمله قريب الوقوع نيروهاي ايراني به سوي غرب ترديدي به خود راه‌ نمي‌دادند، اما به محض آگاهي از حركت و پيشروي تيپ 37 زرهي به سوي غرب با استفاده از تمامي امكانات و جنگ‌افزارهاي موجود در صدد برآمدند تا به هر طريق ممكن از پيشروي نيروهاي تيپ 37 زرهي تا آغاز روشنايي صبح فردا جلوگيري كنند.

 بدين منظور، عراق با استفاده از بمبارانهاي هوايي و آتشهاي پشتيباني و پاتكهاي نيروهاي زرهي خود سعي كرد تا نيروهاي تيپ37 زرهي را منهدم نمايد. معذالك گردانهاي تانك، مكانيزه و پياده تيپ37 زرهي به رغم پدافند دشمن (در پناه خاكريزها و داخل سنگرها و استحكامات مربوط) خود را به فاصله مسافت كمتر از ششصد متري مواضع پدافندي دشمن رسانيده و گردانها يكي پس از ديگري از مقاومت سرسختانه دشمن در سد كردن جدي پيشروي نيروهاي خودي گزارش مي‌كردند.

 پس از دريافت گزارش از پدافند جدي دشمن، و كند شدن پيشروي نيروهاي خودي به خاطر حجم بيش از حد آتشهاي دشمن به گردانها و نيروهاي تابعه تيپ 37 زرهي ابلاغ گرديد كه به توپچي تانكها و تمامي رزمندگان سلحشوري كه با جنگ‌افزارهاي با تير مستقيم در حال نبردند، تفهيم نمايند كه با توقف كمتر از پانزده دقيقه و تشكيل يك مبدأ آتش با تير مستقيم و تير اندازي تعداد هشت گلوله محترقه شديد برروي هريك از تانكهاي دشمن  در مسافت هزار متري و ساير جنگ‌افزارها كاليبر كوچك و بزرگ با آتش و حركت به سوي مواضع دشمن پيشروي نمايند.

 همين‌جا لازم ميدانم كه انگيزه اعمال اين تدبير يعني تشكيل مبدأ آتش و اجراي تيراندازي گلوله‌هاي محترقه شديد در مسافت 1000 متري، را شرح دهم و آن عبارت از اين است كه فاصله ما تا سنگرها و خاكريزهاي دشمن كه ارتفاع آنها تقريباً دو متر مي‌باشد، با برد 1000 متري تيراندازي نماييم تا گلوله‌ها صد در صد به خاكريزها و مواضع دشمن اصابت كرده و ضمن تخريب و انهدام آنها، نفرات دشمن كشته شده يا در غير كشته شدن روحيه خود را از دست داده و قادر به مقاومت در قبال پيشروي نيروهاي ما نخواهد بود و چنانچه مقاومتي هم از خود نشان دهند، تيراندازي آنها هوايي و بي‌هدف خواهد بود؛ چراكه آنها جرأت ندارند با سر برآوردن از سنگرها و خاكريزهاي خود با تير تراش تيراندازي كرده و در شب تاريك ادوات رزمي ما را مورد هدف قرار دهند وچنانچه موردي هم پيش آمد، مي‌توان آن را تصادفي ناميد.

اما خاكريز و سنگرهاي دشمن با ارتفاع دو متر سراسر محور پيشروي ما را در بر گرفته و چنانچه ما در مسافت ششصد الي هفتصد متري با برد يك هزار متري تيراندازي كنيم، هيچ يك از گلوله‌هاي ما به جز خاكريز و سنگرهاي دشمن به محل ديگري اصابت نخواهد كرد، لذا رزمندگان فداكار ما با تشكيل مبداً آتش و اتخاذ چنين شيوه‌اي خاكريزها و سنگرهاي دشمن را آماج گلوله‌هاي قهرآميز خود قرار داده و متعاقب آن با آتش و حركت به سوي مواضع پيشروي مي‌كردند تا با نزديك شدن به مواضع دشمن موجبات فرار ياتسليم شدن نيروهاي دشمن را فراهم آورند.

 نيروهاي مجرب و كار آزموده تيپ 37زرهي به همين شيوه با استفاده از تمامي اندوخته‌هاي فني حرفه خود با تشكيل دادن مبداً آتش كوبنده و وحشت‌انگيز و پيشروي معقول توام با آتش و حركت به سوي مواضع دشمن در جنگي تمام عيار و فوق‌العاده درگيرشده بود. در مقابل نيروهاي دشمن با استفاده از تمامي امكانات و آخرين آتشهاي حفاظتي از مواضع خود دفاع مي‌كردند و فرماندهان نيروهاي عراقي طي پيامهاي مكرر آنها را در جلوگيري از پيشروي نيروهاي ايراني ترغيب و در وارد كردن نيروهاي جديد و تازه نفس به منطقه نبرد اميدوار مي كردند.

 از طرفي پاسگاه تاكتيكي فرمانده تيپ 37 زرهي كه شامل دو دستگاه نفربر بود،  در هنگام شروع عمليات در ايستگاه حسينيه، در صدد حركت به مركز محور پيشروي تيپ 37 زرهي بود تا متعاقب گردان 238 تانك به حركت ادامه و بر اجراي عمليات نيروهاي تابعه در پيشروي به سوي غرب نظارت نموده و يگانها را هدايت نمايد كه در همان آغاز كار، آماج موشكهاي كاتيوشا و توپخانه دشمن قرار گرفت. شدت آتشهاي توپخانه و كاتيوشاي دشمن به حدي بود كه رانندگان نفربرها قادر به هدايت آنها نبودند تا اينكه به ناچار خودروهاي نفربر را به جاده خرمشهر ـ اهواز هدايت و پس از حركت دو كيلومتر از ايستگاه حسينيه و خارج شدن از جهنمي كه توپخانه‌هاي دشمن ايجاد كرده بودند، با قرار گرفتن در مركز محور پيشروي تيپ37 زرهي متعاقب گردان238 تانك به سوي غرب به راه افتاديم با طي مسافت پانصد متري در غرب جاده اهواز ـ خرمشهر با سه قبضه تيربار كه در فاصله بيست متري يكديگر بودند، برخورديم.

با برخورد به اين مواضع براين باورشديم كه دشمن احتمالا در هنگام پيشروي نيروهاي تيپ 37 زرهي به سوي غرب بعضي از واحدهاي خود را براي دور زدن نيروهاي تك ور ما در محل حفظ كرده تا در فرصت مناسب رزمندگان مهاجم ما را دور زده و ضرباتي بر نيروهاي ما وارد نمايد، گذشته از آن پاسگاه فرماندهي تيپ 37 زرهي مي‌بايست بدون فوت وقت از محل تيراندازي به سوي غرب، عبور مي‌كرد.

 در همين حال به عباس گرگين، فرمانده قرارگاه تيپ 37 زرهي كه تيم آر.پي.جي. زن قرارگاه را در دسترس و در نزديك ترين محل به پاسگاه فرماندهي مستقر بود، ابلاغ گرديد كه آن تيم را سريعاً در محل مورد نظر حاضر نمايد و به محض رسيدن تيم مذكور طي اقداماتي مدبرانه دستور داده شد تا مواضع و محل تيربارهاي در حال تيراندازي را مورد اصابت قرار داده تا پاسگاه فرماندهي به سوي واحدهاي درگير با دشمن در جلو حركت نمايد.

 گذشته از آن درصدي احتمال مي‌دادم كه ممكن است عناصري از نيروهاي تك خودي در هنگام پيشروي به علت تاريكي و شدت آتشهاي پدافندي دشمن از مسير پيشروي خود منحرف شده و با عقب افتادن از نيروهاي در حال پيشروي به طور سر در گم به تيراندازي مبادرت بورزند. با اين توجيه دستور داده شد تيم آر.پي.جي زن با استفاده از تاريكي و سر و صداي ناشي از انفجار و شليك انواع و اقسام جنگ افزارهاي مخوف در آن سياهي شب اضطراب برانگيز خود را به محل استقرار تيربارهاي در حال تيراندازي نزديك، آنها را منهدم نمايند. اين اقدام با گشته شدن شش نفر و اسير شدن دو نفر از نيروهاي دشمن به انجام رسيد. سپس پاسگاه فرماندهي در حاليكه در حال ارتباط با فرماندهان و آگاهي از چگونگي وضعيت و درگيري نيروهاي خود و دشمن بود، به سوي غرب حركت كرد.

درگيري نيروهاي خودي و دشمن بر اثر پيشروي قطعي و سرنوشت‌ساز تيپ 37 زرهي به نزديكي مواضع دشمن، مي‌رفت تا به درگيري جنگ تمام عيار تن به تن تبديل گردد و اين در شرايطي بود كه نيروهاي خودي بر روي زمين صاف و هموار در فضاي باز رسيده بودند و نيروهاي دشمن با استفاده از خاكريز‌ها و پناهگاههاي خود تلاش مي‌كردند كه از نزديك شدن بيش از حد نيروهاي تيپ 37 زرهي به سنگرها و خاكريزهاي خود جلوگيري نمايد.

 درگيري بين نيروهاي تك‌ور تيپ 37 زرهي و نيروهاي مدافع دشمن به نهايت اوج خود رسيده بود به طوري كه شدت آتش طرفين متخاصم غيرقابل توصيف و بيان مي‌باشد و كوچكترين اشتباه و يا غفلت هر يك از طرفين جنگ، آنها را با شكست قطعي مواجه مي‌نمود. گردانهاي تانك و ساير نيروهاي خودي از شدت آتش و مقاومت سرسختانه نيروهاي دشمن خبر مي‌دادند. به فرماندهان مكرراً ابلاغ مي‌گرديد كه نيروهاي در حال پدافند دشمن از همان نيروهاي سرخورده و شكست‌خورده جنگهاي گذشته هستند و بايستي با استفاده بهينه از توپچي‌هاي ماهر و ساير جنگ‌افزارهاي كوچك و بزرگ در تخريب و انهدام مواضع دشمن اقدام و نيروهاي هراسناك دشمن را مجبور به تسليم شدن و يا فرار و عقب‌نشيني نمايند و لازمه اين كار با تشكيل مجدد مبداً آتش قوي و اجراي تيراندازي هر تانك با ساير جنگ‌افزارهاي كاليبر بزرگ به تعداد ده گلوله محترقه با برد ششصد متر امكان‌پذير خواهد شد.1

اين تجربه را تيپ37 زرهي با استفاده از دانش و بينش و تاكتيك و تكنيك افسران و مهارت و تخصص درجه داران و خدمه‌هاي تانك و ساير ادوات زرهي و توپچي‌هاي ماهر از آغاز جنگ تحميلي به‌ويژه در عملياتهاي ثامن الائمه، فتح المبين و مرحله نخست عمليات بيت المقدس به‌كار گرفته و در تمامي مراحل نتايج مثبت و پيروزيهاي قطعي اين عملكرد را به ياري پروردگار و همت و فداكاري رزمندگان ايثارگر خود به‌دست آورده بودند.

 بنابراين نيروهاي زرهي تيپ37 زرهي كه هم‌اكنون درگير جنگي سخت و سرنوشت ساز با نيروهاي دشمن هستند با استفاده از تجارب قبلي خود و با تشكيل دادن مبدا آتش در فرصتهاي مناسب و مسافتهاي نزديك به مواضع دشمن و اجراي آتشهاي قهرآميز و ويرانگر، خود دشمن را مجبور به تسليم و يا فرار خواهند نمود در اين امر شكي نيست. اما فرماندهان عراقي نيروهاي خود را در صورت عدم مقاومت يا سد نكردن پيشروي نيروهاي ايراني و انهدام آنها در جلوي لجمن و با عقب‌نشيني در قبال پيشروي نيروهاي ايراني به اعدام تهديدكرده‌اند. با اين وصف مقاومت امشب نيروهاي عراقي تا سرحد جانشان خواهد بود، لذا رزمندگان جان بر كف تيپ 37 زرهي بايستي با از خود گذشتگي و توكل به‌خدا و استفاده بهينه از دانش و مهارت در به‌كارگيري جنگ افزارهاي خود نيروهاي دشمن را مجبور به عقب نشيني و ترك مواضع خود نمايند.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 


1. ( در اينجا تشريح يك نكته را لازم مي‌دانم و آن اينكه لازم است براي بعضي از خوانندگان عزيز تشكيل مبدآً آتش و تيراندازي با توپ و تانكها يا ساير جنگ‌افزارها با خط مستقيم سؤال برانگيز باشد كه چرا بر تشكيل مبداً آتش پر حجم و مستقيم تأكيد مي‌گرديد. نيروهاي زرهي و تانكهاي مختلف داراي توپهاي مختلف با كاليبرهاي 90، 105، 120 م‌م‌ و غيره بود و خود نوعي توپخانه محسوب مي‌شوند. منتهي با اين تفاوت كه توپ تانكها با خط سير مستقيم قادر است نقطه را مورد هدف قرار دهد و لذا چنانچه نيروهاي زرهي از خدمه‌هاي تانك و توپچي‌هاي آموزش ديده كارآزموده و فني و حرفه‌هاي همچون توپچي‌هاي گردانهاي تانك تيپ 37 زرهي برخوردار مي‌باشد در صورت لزوم و در شرايط بحراني قادرند با تشكيل مبداً آتش و اجراي تيراندازي دقيق با توپ تانكها و تيربارهاي هم محور هر گونه مانع و مقاومت دشمن را در هم كوبيده و زمينه را براي پيشروي نيروها فراهم آوردند.)

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده