سفرنامه آسمان (68)
نشانی (قنبر یوسفی) کجا بجویمت ای گمنام­تر از همیشه! جبهه برای یافتنت نشانی خوبی بود

کجا بجویمت

نامت

هنوز

در تمامی جبهه ها می­جنگد

و دلت

مجنون­ترین جزیره دنیاست

ما اما

پشت خاکریزهای روزمر­گی

خزیده­ایم

ای گمنام­تر از همیشه

کجا بجویمت!

در جستجوی تو

یک آسمان منور

در نگاهم

می­سوزد

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده