سفرنامه آسمان (66)
پرچم روز (شعبانعلی یازرلو) در دامن شب شمع ستم سوز تویی بر بام سپیده، پرچم روز تویی

ای باخته جان در ره آزادی و عشق

رزمنده تا همیشه پیروز، تویی

 

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده