راز (شعبانعلی یازرلو) یاری که لوای فتح بر دوشش بود از مخمل سرخ لاله، تن پوشش بود

 

 

لب را به سخن اگرچه نگشود، ولی

صد راز در آن لبان خاموشش بود

 

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده