تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 65
اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس بيمارستانهاي نيروي زميني درخدمت رزمندگان دليرنظام جمهوري اسلامي ايران[1] بيمارستان صحرايي شهيد رضائيان در شمال غرب اين بيمارستان ازطرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در50 كيلومتري شمال غربي شهر مريوان به صورت سولهاي ساخته شده و استتار گرديده بود.

باتوجه به استقرار تعدادي  از يگانهاي  رزمي نزاجا در اين منطقه در تاريخ‌هاي 7/1/64 ، 30/8/64، 25/1/65 و 7/10/65 تيمهاي جراحي و پزشكي ازطرف اداره بهداري نزاجا اعزام گرديد. بعلاوه در تاريخ10/10/65 تجهيزات بيمارستاني مورد نياز از بيمارستان سپنتا به اين بيمارستان انتقال داده شد.

 

بيمارستان شهيد بقايي دزفول

درتاريخ 11/12/64 تيم پزشكي و جراحي از طرف اداره بهداري نزاجا به اين بيمارستان كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داير و اداره مي‌شد، اعزام گرديد.

 

اقدامات و فعاليتهاي اداره بهداشت و درمان نهاجا درطول هشت سال دفاع مقدس

1ـ تأمين نيازمنديهاي واحدهاي تابعه از نظرنيروي انساني، دارو، تجهيزات پزشكي، آمبولانس وغيره درمناطق عملياتي درحد مقدورات و امكانات و توسعه و تقويت آنها.

2ـ همكاري در تأمين نيازمنديهاي درماني و بهداشتي مناطق عملياتي درحد امكانات و توسعه و تقويت آنها

3ـ پذيرش، بستري و درمان مجروحين جنگ تحميلي در مراكز درماني تابعه نهاجا مستقردرمناطق عملياتي و انجام عمليات جراحي مختلف .

4ـ انتقال مجروحين جنگي از مناطق عمليات به بيمارستانها ومراكز درماني درسطح كشورتوسط هواپيماهاي نهاجا.

5ـ همكاري و نظارت درامرانتقال مجروحين اعزامي از مناطق عملياتي واعزام آنها به بيمارستانها ومراكز درماني مستقر درمنطقه.

6ـ ايجاد ستادهاي تخليه و درمان در پايگاههاي يكم، دوم، هفتم و هشتم بويژه پايگاه چهارم با گنجايش 700 تختخواب و پايگاه پنجم با گنجايش 370 تختخواب به طوري كه فقط در عمليات بيت المقدس و رمضان تنها از طريق ستاد تخليه پايگاه پنجم هزاران نفر مجروح پس از انجام خدمات درماني و پزشكي موردنياز طبقه بندي و به مراكز درماني مختلف تخليه شده اند.

7ـ تهيه وصدور دستورالعملها و آئين نامه هاي بهداشتي در زمينه بهداشت آب و مواد غذايي ونحوه پيشگيري و درمان در مقابل عوامل ش،م،هـ.

8ـ آموزش نحوه استفاده از محتويات كيفهاي كمكهاي اوليه پزشكي درمقابل عوامل ش،م، هـ و توزيع داروهاي مربوطه بين پرسنل مستقر درمنطق جنگي.

9ـ تهيه ماده دفع آلودگي (اس،تي، پي)  براي اولين بار دراداره بهداشت و درمان نهاجا ودستورالعمل نحوه بهره برداري از ماده مذكور و ارسال آن به يگانهاي ذيربط در رابطه با جنگهاي شيميايي.

10ـ ايجاد بخش درمان مصدومين و مجروحين ش،م،هـ  دربيمارستان مركزي نهاجا.

11ـ اعزام كادرپزشكي جهت فراگيري و بازآموزي نحوه درمان مجروحين و مصدومين حملات شيميايي.

12ـ  تهيه نشريات ضايعات جنگ افزارهاي ش،م،هـ ـ درمان هماتومهاي خلف صفاقي ـ تخليه هوايي و شرايط آن درجنگ تحميلي و توزيع آن بين مبادي ذيربط.

13ـ بررسي و تحقيق درباره تهيه يك ماده ضدعفوني كننده كه ضمن برخورداري از كيفيت علمي بالا ازنظراقتصادي نيز مقرون به صرفه باشد كه پس ازمدتها تلاش موفق به تهيه محلولي بنام داكن  گرديده كه جهت استفاده در جراحي ها و زخمهاي عفوني دراختيار بيمارستانها و درمانگاهها قرارداده شد.

14ـ برگزاري اولين كنگره صدمات ناشي از جنگ ( تروماي جنگ) به مدت 5 روز باشركت پزشكان متخصص براي استفاده از تجربيات پزشكان به منظور تسريع در معالجه مجروحين و آموزش سايرهمكاران براي ارائه خدمات درماني وپزشكي بهتر به مصدومين، مجروحين و ارسال قطعنامه كنگره به مؤسسات بهداشتي و درماني.

 

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده