سفرنامه آسمان (64)
جانبازی (منیره هاشمی) دست از خود و از نیاز و از نوش کشید عباس غمی بزرگ بر دوش کشید

او یک تنه در نهایت جانبازی
جنگید و بهشت را در آغوش کشید

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده