تیپ37 در عملیات بیت المقدس(9)
سقوط ده فروند هواپيماي دشمن بعد از صرف صبحانه، ساعت 0820 دقيقه، به قرارگاه فتح4 رسيدم و ضمن بيان اظهارات تقديرآميز فرمانده نيروي زميني در قرارگاه كربلا از تيپ 37 زرهي و قرارگاه فتح4، شمهاي از درگيريهاي نيروهاي خودي و دشمن را در شب گذشته تا رسيدن به خط سر پل و تأمين آن ديده بودم، براي سرهنگ كريم عبادت، فرمانده تيپ55 هوابرد و فرمانده قرارگاه فتح، و سرهنگ اصغر شمسزاده، ركن سوم قرارگاه فتح4، شرح دادم.

متعاقب آن ساعت 0900 از قرارگاه فتح4 خارج شدم و به سوي قرارگاه عملياتي تيپ37 زرهي در مجاورت خط سرپل (جاده اهواز خرمشهر) حركت كردم. به محض عبور از پل شناور و حركت به ساحل غربي رود كارون، پلهاي شناور هدف بمباران هوايي دشمن قرار گرفت كه پدافند قدرتمند ارتش جمهوري اسلامي ايران حملات هواپيماهاي شكاري – بمب افكن دشمن را، كه قصد تخريب پلهاي شناور را داشتند خنثي نمودند؛ به طوري كه در روز 10/2/1361 ده فروند از هواپيماهاي دشمن را در منطقه عملياتي قرارگاه كربلا سرنگون و ساقط كردند.

 

انهدام گردان تكاور دشمن

در ساعت 1000 به قرارگاه فرماندهي تيپ 37 زرهي رسيدم به محض روبرو شدن با سرهنگ غفار رامين از ايشان پرسيدم نيروهايي كه مواضع پشت سر ما را به رگبار بسته بودند و تيراندازيشان با شليك تانك ام-60 متوقف گرديد، به كجا رسيد؟ ايشان گفتند: اين نيروها، يك گردان تكاور از نيروهاي زبده دشمن بودند كه با هدف دور زدن نيروها به اينجا آمده و ضمن حمله به نفربر پاسگاه فرماندهي تيپ37 زرهي، با يك نيروي ادغامي[1] از تيپ 55 هوابرد و تيپ 25 كربلا و گردان بلال درگير شدند، (بر اثر حمله نيروهاي پياده خودي، به مواضع دشمن به منظور انهدام و به اسارت درآوردن آنها، با مقاومت سرسختانه دشمن روبرو و تعداد هفت نفر از نيروهاي هوابرد و گردان بلال به درجه رفيع شهادت نائل گرديده‌اند. با اين وصف، پس از تيراندازي تانك به مواضع مذكور كه محل استقرار يك گردان از نيروهاي زُبده تكاور دشمن بود ما در خصوص نيروهاي آنها، كه آيا از نيروهاي خودي هستند و يا دشمن، مردد بوديم. تعدادي از نفرات دشمن از كنار آب گرفتگي شمال محور پيشروي قرارگاه فتح4 به طرف خط سرپل فرار مي‌كردند كه نيروهاي مستقر در خط سرپل تعدادي از آنها را به هلاكت رسانده و تعدادي را به اسارت در مي‌آورند. مابقي هم در مواضع مربوطه خود را به نيروهاي ادغامي تيپ 55 هوابرد و گردان بلال تسليم مي‌نمايند. به اين ترتيب، اين گردان تكاور زبده دشمن وقتي مشاهده كرد نيروهاي گردان 237 تانك با ميدان مين روبرو شده‌ و براي پيشروي به سوي خط             سرپل مجبور است ميدان را دور بزند، به قصد غافلگير كردن نيروهاي ما در مواضع خود باقي مانده بود كه در مقابل تك نيروهاي خودي شكست خورد و ادوات آنها منهدم گرديد. با شكست آنها، منطقه عمل قرارگاه فتح4 در ساحل غربي رودخانه كارون از لوث وجود نيروهاي دشمن پاكسازي گرديد.

       

بازديد از مواضع گردان تكاور دشمن

        در ساعت1030 مورخ10/2/1361، پيام تقديرآميز سرهنگ علي صياد شيرازي را به رزمندگان تيپ37 زرهي و به فرمانده گردانها و نيروهاي تحت امر تيپ37 زرهي ابلاغ كردم. متعاقب آن، در حالي كه مرحوم سرهنگ صمد فرهادي، سروان محمد ظاهر بهرام‌زاده و سروان ناصر محب همراه من بودند، از مواضع متصرفي گردان تكاور دشمن بازديد كرديم. در اين بازديد تعدادي از كشته‌ها، ما را مات و متحير كرد؛ به اين صورت كه: تعداد شش هفت نفر از نفرات قوي هيكل دشمن، كه با آر.پــي.جــي و كلاشينكف نيروهاي ما را در زمين باز و بدون جان پناه مورد اصابت گلوله‌هاي خود قرار داده بودند، در محل تيراندازي كشته شده بودند و كشته شدن آنها براي هر بيننده‌اي حيرت برانگيز بود.  

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 


1 – گردانهاي مسلم ابن عقيل، علي اكبر ، شهيد مطهري و قدس از تيپ 25 كربلا با گردانهاي تيپ 55 هوابرد ادغام شده بودند

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده