تیپ37 در عملیات بیت المقدس(7)
ساعت 0200 مورخ 10/2/1361 فرمانده گردان 238 تانك، سرگرد علي عباسي، پيام داد كه مقاومت سنگين نيروهاي دشمن در هم شكسته شده است و تعدادي از افراد دشمن به اسارت درآمدند. پيروزي گردان 238 تانك، در انهدام و قلعوقمع نيروهاي متمركز دشمن در مركز محور پيشروي قرارگاه فتح4، مؤيد تصرف و تأمين خط سرپل، و هدف قرارگاه فتح4 در زمان تعيين شده بود.

 

عقب نشيني دشمن

 ساعت‌0150 مورخ 10/2/1361 سرگرد كريم پيروزان فرمانده گردان 239 تانك، پيام داد كه دشمن توان خود را از دست داده و به نظر مي‌رسد در حال عقب‌نشيني هستند. در جواب به ايشان ابلاغ گرديد با همكاري يگانهاي پياده فتح4 نيروهاي در حال عقب‌نشيني دشمن را تعقيب نمايند و با استفاده از آتش و حركت، از استقرار مجدد نيروهاي دشمن در مواضع تأخيري بعدي تا تأمين خط سرپل جلوگيري كنيد.

        انجام اين حركت تاكتيكي براي اين بود كه مقرر شده بود پس از در هم شكستن مقاومت دشمن و مجبور كردن آنها به عقب‌نشيني، با تدبير فرماندهان گردانهاي تانك و مكانيزه در هنگام تعقيب نيروهاي فراري دشمن، هر ازگاهي نورافكن تانكها و نفربرها را براي يك لحظه خاموش و روشن نمايند كه انجام اين كار در سراسر منطقه به عرض يازده كيلومتر موجب هراس و وحشت و تزلزل در روحيه و اركان دشمن مي‌گرديد و توان و پايداري خود را در استقرار در مواضع بعدي و مقاومت در برابر پيشروي نيروهاي ما را از دست مي‌دادند به علاوه راننده تانك با روشن كردن نورافكن تانك در يك لحظه مسافتي حدود هفتاد تا هشتاد متر را مي‌ديد و مي توانست در تاريكي از آنجا عبور كند. در ساعت 0200 مورخ 10/2/1361 سروان رضا نيك‌خواه ( شهيد سرتيپ نيك خواه) فرمانده گردان 237 تانك چيفتن، كه در عرض چهار كيلومتري شمال محور پيشروي قرارگاه فتح 4 عمل مي‌كرد پيام داد كه گردان 237 تانك، استحكامات و مواضع دشمن را در هم كوبيده است و با به اسارت درآوردن تعدادي از نيروهاي دشمن، در حال پيشروي به سوي خط سرپل و تعقيب نيروهاي فراري دشمن مي‌باشد. در جواب به گردان ابلاغ شد با همكاري يگانهاي پياده با حفظ دور تك و انهدام نيروهاي پراكنده دشمن، تا قبل از روشنايي صبح، خط سرپل را تصرف و تأمين نمايند.

ساعت 0200 مورخ 10/2/1361  فرمانده گردان 238 تانك، سرگرد علي عباسي، پيام داد كه مقاومت سنگين نيروهاي دشمن در هم شكسته شده است و تعدادي از افراد دشمن به اسارت درآمدند. پيروزي گردان 238 تانك، در انهدام و قلع‌و‌قمع نيروهاي متمركز دشمن در مركز محور پيشروي قرارگاه فتح4، مؤيد تصرف و تأمين خط سرپل، و هدف قرارگاه فتح4 در زمان تعيين شده بود. يادآوري اين نكته لازم است كه پاسگاه فرماندهي تيپ 37 زرهي در مركز معبر پيشروي گردان 238 تانك و دوشا‌دوش نيروهاي رزمنده حركت مي‌كرد. هدف  اول ما از اين كار اين بود كه رزمندگان تيپ فرماندهان و مسئولان را در كنار و همراه خود ببينند و دوم اينكه در عرصه نبرد حضور عيني داشته باشيم تا اگر مشكلي پيش آمد در اسرع وقت، و با مشورت فرماندهان و مسئولان برطرف نموده و اجراي آن مأموريت بدون وقفه ادامه يابد.

توپخانه دشمن فعاليت خود را در آتشباري بر روي محور پيشروي و قرارگاه فتح4 شدت مي‌بخشيد و لحظه به لحظه بر حجم آتش خود مي‌افزود. همچنين، توپخانه هاي قرارگاه‌هاي فتح و نصر، با وحدت بسيار با درهم كوبيدن مواضع دشمن، پيشروي يگانهاي خودي را به سوي خط سرپل تسهيل مي‌نمودند. ساعت 0220 مورخ 10/2/1361 جنگ شديد و خونيني هنگام پيشروي قرارگاه فتح4 ميان يگانهاي تك‌ور خودي و نيروهاي در حال پدافند دشمن، در مواضع و خاكريز سوم دشمن، درگرفته بود. نيروهاي دشمن با سرسختي زياد تلاش مي‌كردند، تا به هر قيمت، پيشروي نيروهاي ايراني را در اين محل، كه فاصله آن تا خط سرپل (جاده اهواز – خرمشهر) كمتر از هفت كيلومتر بود، متوقف نمايند. اخبار به دست آمده از پست شنود حاكي از آن بود كه دشمن نيروهاي عظيمي را به منطقه نبرد گسيل داشته است در نظر دارد تا ساعاتي ديگر با اجراي عمليات پاتك، نيروهاي ايراني را در غرب رودخانه كارون منهدم و تار و مار نمايد. تيپ37 زرهي با دريافت اين خبر بايستي به جلو حركت و با درهم شكستن مقاومت نيروهاي مستقر در مواضع سوم پدافندي زمينه را براي پيشروي سريع و تصرف و تأمين خط سرپل را فراهم نمايد.

براي تحقق اين امر مجدداً به گردانهاي تانك و مكانيزه ابلاغ گرديد كه با تشكيل يك مبداً آتش و اجراي آتشهاي سنگين با تيرتراش به مدت بيست دقيقه هر گونه موانع را از سر راه خود بردارند و به پيشروي خود به طرف خط سرپل ادامه دهند. گردانهاي تانك و مكانيزه تيپ37 زرهي آن‌چنان خط سوم و مواضع پدافندي نيروهاي دشمن را آماج ضربات برق‌آسا و حمله كوبنده خود قرار دادند كه در ساعت 0240 مورخ 10/2/1361، فرماندهان گردان تانك و مكانيزه متفقاً اعلام داشتند كه مقاومت نيروهاي دشمن در هم شكسته شد و معدودي از نفرات به جاماندة دشمن در حال فرار و عقب‌نشيني به طرف غرب هستند. بلافاصله، به فرماندهان گردانهاي تانك و مكانيزه ابلاغ شد كه با هماهنگي فرماندهان گردانهاي پيادة هوابرد حتي‌الامكان نيروهاي دو گردان را روي تانكها و نفربرها سوار كنند و به پيشروي ادامه داده و هدف را تصرف و تأمين نمايند.

همكاري و همدلي پيروزي بخش و شادي برانگيز فرماندهان گردانهاي تيپ37 زرهي، تيپ‌ 55 هوابرد و تيپ 25 كربلا سبب شد تا گردانهاي 238 و 239 تانك مكانيزه حدوداً دو گردان از نيروهاي تيپ 55 هوابرد و تيپ 25 كربلا را با خود به سوي خط سرپل حمل نمايند. ساعت 0250 دقيقه، مورخ 2/10/1361، يگانهاي تك كننده با عبور از خط سوم پدافندي دشمن پيشروي خود را با آتش و حركت و خنثي كردن حملات پراكنده دشمن به سوي خط سرپل ادامه دادند.

ساعت 0250 دقيقه بامداد، گردان 239 تانك از مقاومت مجدد نيروهاي دشمن خبر داد. به گردان 239 تانك ابلاغ گرديد دور تك را با اجراي آتش و حركت حفظ كنيد. مقاومت نيروهاي در حال فرار دشمن را در هم شكنيد و هر چه سريع‌تر خط سرپل را تصرف و تأمين كنيد.

ساعت 0300 بامداد، گردان 237 تانك پيام داد به ميدان مين برخورد كرده است. بلافاصله، به گردان مذكور ابلاغ شد ميدان مين دشمن را با حفظ سمت دور بزنيد و پيشروي خود را به سوي خط سرپل ادامه دهيد. گردان 238 تانك هم ساعت 0310 دقيقه، از مقاومت جزئي دشمن خبر داد. در ساعت 0315 بامداد، گردانهاي تك كننده از ديوار بلند كه از طرف خرمشهر به سوي اهواز ادامه مي‌يافت خبر دادند. پاسگاه فرماندهي تيپ 37 زرهي براي آگاهي از چند و چون قضيه به خط نبرد گردان 238 تانك حركت كرد و در خط مقدم آنها مستقر شد. همراه سرهنگ رامين، مرحوم سرهنگ فرهادي، سروان بهرام زاده و سروان ناصر محب، با استفاده از دوربين، ديوار مورد گزارش را شناسايي كرديم كه با توجه به مسافت طي شده از رودخانه تا محلي كه مستقر شده بوديم حدود پانزده كيلومتر بود.

همگي متفق‌القول شديم كه ديوار مذكور بايستي جاده اهواز – خرمشهر باشد. حالا چه اقدامي بر روي آن انجام ‌شده، بايستي رسيد و ديد. لذا به گردانهاي تانك و مكانيزه تيپ 37 زرهي ابلاغ گرديد كه سرافرازي و پيروزي و آزادي خرمشهر منوط به رسيدن و تصرف و تأمين ديوار مرتفع سراسري روبه‌رو است به همين دليل گردانها در پشتيباني يگانهاي فتح4 موظفند با حركت سريع، تا قبل از روشنايي كامل صبح، ديوار بلند روبرو را تصرف و تأمين نمايند. با ابلاغ اين دستور گردانهاي تانك و مكانيزه با حركتي برق آسا و طوفان خيز پيشروي خود را به سوي غرب و ديواره مذكور آغاز كردند.

حركت نيروهاي تيپ 37 زرهي تقريباً يكدست بود؛ رأس ساعت 0330 صبح روز 10/2/1361، سرگرد كريم پيروزان، فرمانده گردان 239 تانك، در جناح چپ روبروي ايستگاه حسينيه پيام داد كه نيروهاي قرارگاه فتح4 از جمله گردان 239 تانك به جاده اهواز – خرمشهر رسيده است و اين ديوار بلند خاكريزي است كه دشمن در شانه شرقي جاده ايجاد كرده است. بلافاصله، گردان 238 تانك و نفربر پاسگاه فرماندهي تيپ 37، به جاده اهواز – خرمشهر رسيد. اينجانب، طي پيامي به سرهنگ كريم عبادت فرمانده قرارگاه فتح4 اعلام نمودم كه تيپ 37 زرهي همراه نيروهاي پياده هوابرد و تيپ 25 كربلا خط سرپل (جاده اهواز – خرمشهر) از كيلومتر شصت ايستگاه آهو تا ايستگاه حسينيه را تصرف و تأمين نموده و آماده اجراي مأموريت مي‌باشد.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده