سفرنامه آسمان (60)
مسیر زخم (حیدر منصوری) برگشته­ایم از سفری در مسیر زخم با بال، بال شعله­وری، در مسیر زخم هر چند کوچک است ولی هدیه می­کنیم دل را_ غرور مختصری_ در مسیر زخم با روشنای اشک، زمین سبز می­شود

لبخند­های باروری در مسیر زخم

فریاد می­شویم در آبستن سکوت

آواز تازه، شعر تری در مسیر زخم

این است سهم باورمان از سفر به عشق

آتشفشان بال و پری در مسیر زخم

جا مانده از حضور عطش، مردهای شهر

گام عبور رهگذری در مسیر زخم

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده