سفرنامه آسمان (60)

مسیر زخم (حیدر منصوری) برگشته­ایم از سفری در مسیر زخم با بال، بال شعله­وری، در مسیر زخم هر چند کوچک...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نیروی هوایی را در عملیاتهای بزرگ مانند فتحالمبین و بیتالمقدس بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

تیپ37 در عملیات بیت المقدس(6)

پاسگاه فرماندهي ساعت1800 مورخ9/2/1361 در ستاد قرارگاه فتح4 به سرهنگ كريم عبادت، فرماندهي تيپ55 هوابرد و قرارگاه فتح4، گفتم مايل...

افسر مخابرات

خاطرات سرهنگ امیر قلی زارع-15 در پاسخ فرمانده تيپ، من هم به ایشان گفتم با چه مشکلاتی این آنتن را...

تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 60

اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس بيمارستانهاي نيروي زميني درخدمت رزمندگان دليرنظام جمهوري اسلامي ايران[1]...

آتش…!!!

آتش...!!!...(عکس)