معرفی کتاب
کتاب «عملیات پدافندی اروند در مهر و آبان 1359» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در مورد عملیات پدافندی خرمشهر و آبادان در مهر و آبان 1359 است و نویسنده آن هدف این کتاب را چنین توصیف میکند: تجزیه و تحلیل هریک از نبردهای عمده و بررسی علل پیروزی و شکست آنها، تهیه مباحث آموزشی و بهره برداری از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلی. در قسمت پیشگفتار آمده است:

«نکته مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مطالب مربوط به استنباط و نظریات و مشاهدات و خاطرات شخصی افسر بررسی کننده از جریان حوادث با توجه به مدارک گردآوری شده است و ارتباط دادن حوادث با یکدیگیر است……»

 

کتاب « عملیات پدافندی اروند در مهر و آبان » به تألیف سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی،  بررسی اولیه و نهایی سرتیپ ستاد ناصر آراسته و سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی، و همکاری سرتیپ دوم ستاد نجاتعلی صادقی گویا و به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب در 352 صفحه و شمارگان 1000 جلد، توسط انتشارات ایران سبز در سال 1397، و بهای سی هزار تومان انتشار یافته است.

 

علاقه مندان می توانند از طریق تماس با مرکز پخش با شماره تلفن22488756 و یا نمابر22488650 و یا صندوق پستی19575-554 کتاب را تهیه نمایند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده