تیپ37 در عملیات بیت المقدس(5)
با وجود اين رزمندگان تيپ 37 زرهي در كمال مسرت با سرعت و دقت مشغول عبور از رودخانه بودند. پس از عبور گردان 239 تانك، بلافاصله گردان 238 تانك به فرماندهي سرگرد زرهي علي عباسي و معاونت سروان زرهي طالبي حركت خود را به غرب رودخانه آغاز نمود.

عبور تانكها از روي پلهاي شناور

 

عبور تانك ها از روي پل هاي شناور به ساحل غربي رودخانه، سنگيني تانك هاي چيفتن با بار مهمات همراه (بيش از پنجاه تن وزن)، حركت چند كيلومتري نيروهاي زرهي از روستاي سولجتي تا محل گسترش تانك ها در خط عزيمت با سر و صداي موتور، دستگاه تعليق و شني تانك ها دغدغه خاطر فرماندهان و مسئولان بود، اما علي‌رغم اين مشكلات، تدبير، درايت، وحدت فرماندهان، همدلي و ايمان خدمه‌هاي قهرمان و نيروهاي زرهي انجام عمليات را – كه آزادي خرمشهر را نويد مي‌داد – آسان مي‌نمود.

به طوري كه به محض عبور آخرين واحد پياده از روي پل، حركت و عبور تانك هاي گردان 239 تانك به فرماندهي سرگرد زرهي كريم پيروزان و معاون ايشان سروان حسين كاملي،  از ساعت 2100 آغاز گرديد. تانك ها بايستي خيلي آرام بر روي پل حركت مي‌كردند. نفربرها را دو  دستگاه حتي سه دستگاه با فاصله بر روي پل عبور مي‌دادند. يك دستگاه تانك از ساحل شرقي بر روي پل مي رفت و پس از ترك پل و رسيدن به ساحل غربي، تانك ديگر از ساحل شرقي شروع به حركت مي‌كرد. از طرفي با صداي بلند ناشي از حركت تانك ها، نيروهاي دشمن از حركت  نيروهاي زرهي آگاه شدند و آتش هاي توپخانه خود را از ساعت 2100 مورخ 9/2/1361 به محل عمومي استقرار پل شناور ريختند و هر چند لحظه آتشباري خود را شدت مي‌بخشيدند.

 با وجود اين رزمندگان تيپ 37 زرهي در كمال مسرت با سرعت و دقت مشغول عبور از رودخانه بودند. پس از عبور گردان 239 تانك، بلافاصله گردان 238 تانك به فرماندهي سرگرد زرهي علي عباسي و معاونت سروان زرهي طالبي حركت خود را به غرب رودخانه آغاز نمود. پس از عبور گردان 238 تانك،  حركت گردان 237 تانك چيفتن به غرب رودخانه آغاز گرديد. در نهايت با لطف و عنايت و كرم پروردگار و درايت و فداكاري همة افراد، آخرين تانك در ساعت 0010 مورخ 10/2/1361 از روي پل به غرب كارون حركت كرد. و يگان هاي تيپ در خط عزيمت گسترش يافتند و منتظر شنيدن رمز آغاز عمليات شدند.

 

خط زنجير

آخرين واحد نيروهاي پياده تيپ 55 هوابرد و تيپ 25 كربلا و گردان بلال ساعت 2100 مورخ 9/2/1361 از پل عبور كرده بودند و در سراسر منطقه عمل قرارگاه فتح4 ابتدا روي خط عزيمت گسترش يافته سپس با استفاده از اصل غافلگيري، به حالت پياده و در كمال دقت خود را به نزديك مواضع و خطوط مقدم نيروهاي تأميني و پوششي دشمن در حومه امامزاده سيد عبود1 رسانيده بودند و با كمين كردن در سيصد متري موضع دشمن، خود را آماده مي‌كردند تا با شنيدن رمز شروع عمليات به مواضع دشمن يورش برده و با انهدام و در هم كوبيدن نيروها و مواضع دشمن تك را به سوي خط سرپل ادامه دهند.

گردان هاي تانك و مكانيزه تيپ 37 زرهي هم در سراسر منطقه عمل  قرارگاه فتح4 بر روي خط عزيمت، از نسار بزرگ تا روستاي سولجتي؛ در ساحل غربي كارون، هر يك در معبر مربوط به خود گسترش يافته و آماده بودند كه با شنيدن رمز آغاز عمليات به سوي غرب حركت نمايند.

يكي از اموري كه بيش از حد مورد نظر بود، اتخاذ تدابير فرماندهان دسته، گروهان  گردان و همچنين، فرماندهان تانك و نفربرها به منظور جلوگيري از انحراف نيروهاي زرهي از معبر پيشروي مربوطه و درگيري احتمالي با نيروهاي خودي بود، لذا براي جلوگيري از هر گونه پيش‌آمدهاي ناگوار، هر يك از گردان هاي زرهي، تانك‌ها و نفربرهاي خود را به صورت خط زنجير و به فاصله هفتاد هشتاد متري از هم مستقر كردند تا بدين ترتيب، ضمن پوشش سراسر منطقه عمل قرارگاه فتح4 و پيشروي به سوي خط سرپل تحت گراي 270 درجه، فرماندهان در تمام احوال تانك و نفربرهاي قسمت راست و چپ خود را در تاريكي شب تشخيص دهند. علاوه بر اين، روي هر يك از تانكها چهار نفر سرباز قدرتمند سوار شدند تا هنگام پيشروي در صورت لزوم دو نفره و به ترتيب نوبت به حالت پياده در جلوي تانك حركت نمايند و  ضمن شناسايي زمين از نظر مين، سيم خاردار و باتلاق و غيره نيروهاي زرهي را هدايت نمايند.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

 

 

 

 


1.امامزاده سيدعبود در فاصله چهار پنج كيلومتري غرب رودخانه كارون واقع است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده