تیپ37 در عملیات بیت المقدس(3)
مرحله اول عمليات بيت المقدس (قرارگاه فتح 4) در قرارگاه فتح4 با استفاده از اطلاعات عناصر شناسايي، اخبار به دست آمده از اسراء و اطلاعات واصله از رده بالا با تشكيل جلسات متعدد و تشكيل شور ستادي به منظور انتخاب بهترين راهكار براي اجراي مأموريت در مرحله يكم عمليات؛ يعني عبور از رودخانه كارون و قلع و قمع نيروهاي دشمن و رسيدن به جاده اهواز ـ خرمشهر (قسمتي از جاده كه انتهاي جناح راست آن ايستگاه آهو و انتهاي جناح چپ آن ايستگاه حسينيه به طول يازده كيلومتر)بود ، ادامه داشت. رؤساي ركن سوم و دوم تيپهاي تشكيل دهنده قرارگاه فتح4، همچنين افسران عمليات در سازماندهي نيروها جهت اجراي عمليات و انتخاب بهترين راهكار با تدبير فرماندهان تلاش مستمر و چشمگيري را به عمل آوردند تا منجر به انتخاب بهترين راهكار در اجراي مرحله يكم عمليات به شرح زير گرديد:

الف‌ـ وضعيت : استعداد نيروهاي دشمن مستقر در محور پيشروي اين قرارگاه تا خط سرپل (جاده اهواز – خرمشهر) يك تيپ پياده كه با يك گردان سوار زرهي تقويت شده بود؛ برآورد گرديد.

ب‌ـ نيروهاي خودي : نيروهاي خودي عبارتند: تيپ55 هوابرد، تيپ37 زرهي، تيپ 25 كربلا و گردان بلال و گردان 151 د‍‍ژ لشكر 92.

ج‌ـ مأموريت : قرارگاه فتح4 مأموريت دارد در ساعت‌ (س) روز (‌ر‌) با عبور از رودخانه كارون و گذر از خط عزيمت از نسار بزرگ در شمال تا روستاي سولجتي در جنوب، به سمت غرب تك نمايد و با انهدام و در هم كوبيدن مواضع و نيروهاي دشمن؛ خط سرپل (جاده اهواز ـ خرمشهر) را از ايستگاه آهو تا ايستگاه حسينيه به طول يازده كيلومتر تصرف و تأمين نمايد.

      

اجرا (تدبير عمليات)

1. هر گردان پياده از تيپ 55 هوابرد با يك گردان از تيپ 25 كربلا ادغام و به صورت يك واحد عمل مي‌نمايد.

2. در روز موعود پس از قرار گرفتن پل شناور بر روي رودخانه كارون در محل نسار بزرگ ابتدا گردانهاي پياده به ساحل غربي رودخانه عبور مي‌كنند و هر يك از گردانها در معبرهاي مربوط به خود در خط عزيمت گسترش مي‌يابند و با استفاده از اصل غافلگيري به مواضع دشمن نزديك و آماده مي‌شوند تا با ابلاغ رمز عمليات به سوي خط سر پل تك نمايند.

3. تيپ 37 زرهي پس از اينكه از رودخانه كارون عبور كرد، در خط عزيمت گسترش مي‌يابد و با شنيدن رمز شروع عمليات به دنبال يگانهاي پياده (تيپ 55 هوابرد، تيپ 25 كربلا ، گردان بلال)به سوي غرب حركت نموده و با هماهنگي  و همكاري آن يگانها هر گونه مقاومت دشمن را در هم شكسته و خط سرپل را تصرف و تأمين مي‌نمايد.

تقدم آتشها: در تقدم يك پشتيباني آتشها با نيروهاي تك‌ور در قسمت مركزي محور پيشروي (منطقه سيد عبود) خواهد بود، و از آن پس بنا به دستور.

4. فرماندهي قرارگاه فتح4 در شرق رودخانه كارون مستقر و هرگونه تغيير در محل به يگانها ابلاغ خواهد شد.

در عمليات بيت‌المقدس (آزادسازي خرمشهر) جمعاً تعداد 5 دستگاه پل شناور بر روي رودخانه كارون براي عبور نيروهاي قرارگاه نصر و فتح به ساحل غربي رودخانه در روز موعود؛ يعني پايان روز 9/2/1361 برقرار گرديد كه شمالي‌ترين پل براي عبور نيروهاي قرارگاه فتح4 در نظر گرفته شده بود؛ و در محلي كه اين پل شناور برقرار مي‌شد. رودخانه كارون داراي پيج بزرگي بود در نتيجه سمت پل شناور از شمال به طرف جنوب بود.

براي اين كه در شب موعود عبور گردانها در آن شرايط بحراني مشكلي از نظر انحراف از معبرهاي پيشروي خود ايجاب نكند افسران تيز هوش ركن 2 و 3 تيپ 55 هوابرد و تيپ 37 زرهي با همفكري فرمانده تيپ 25 كربلا به منظور جلوگيري از انحرافات نيروها به چپ يا به راست محور پيشروي و تداخل با يكديگر و احياناً درگيري با يكديگر در اواخر روز 9/2/61 طي يك اقدام زيركانه يك خط مستقيم در غرب رودخانه به موازات جاده اهواز – خرمشهر در منطقه عمومي نسار و سولجتي ايجاد كردند. اين خط مستقيم به عنوان خط عزيمت نيروهاي قرارگاه فتح4 انتخاب گرديد؛ عرض معبر پيشروي هر يك از گردانهاي تك‌ور بر روي اين خط مشخص شده بود هر يك از نيروهاي تك‌ور مي‌بايد تا رسيدن به جاده اهواز ـ خرمشهر تحت گراي 270 درجه پيشروي نمايند.

انجام اين تدبير و ريزه‌كاري كمك شاياني در پيروزي قطعي مرحله يكم قرارگاه فتح4 محسوب مي‌شد؛ فاصله تقريبي رودخانه كارون تا جاده اهوازـ خرمشهر به علت پيچ‌وخم رودخانه از شانزده تا نوزده كيلومتر در محور پيشروي قرارگاه فتح4 بود ليكن اين فاصله از خط عزيمت (خط سفيد ايجاد شده) شانزده كيلومتر بود.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده