تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 58
اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس آغاز جنگ و اقدامات بهداشتي درماني ارتش عمليات ايذايي رژيم بعثي عراق ازتاريخ 11آوريل1980 برابر22/1/59 آغاز و تا31 شهريور ماه 1359برابر22سپتامبر1980م بيش از352 فقره تجاوز و عمليات ايذايي برعليه مرزهاي ايران اسلامي انجام گرفت و درمقابل ايران اقدام به عمليات متقابل در 172 مورد برعليه مرزهاي عراق نمود .[1]

ولي سرانجام پس از آنكه  عمليات چند وجهي دشمنان قسم خورده ايران كاري از پيش نبُرد و نظام جمهوري اسلامي باكمال قدرت در همه زمينه ها به پيش مي‌رفت سرانجام صدام حسين در 26/6/1359 برابر 17 سپتامبر 1980 در مجلس ملّي عراق حاضر شد و اعلام كرد موافقتنامه 6 مارس 1975 ملغي است مجلس عراق نيز دريك جلسه فرمايشي در همان شب موافقتنامه مزبور را باطل اعلام نمود و در 31 شهريور ماه 1359 ضمن حملات گسترده هوايي، نيروي زميني خود را با استعداد 12 لشكر (5 لشكرپياده، 5 لشكر زرهي، 2 لشكرمكانيزه) و 45 تيپ مستقل (10تيپ پياده،  يك تيپ رزمي،  يك تيپ مكانيزه، 3 تيپ نيروي مخصوص، 10 تيپ گارد رياست جمهوري و 20 تيپ گـارد مـرزي) مأمـور حمـله به مرزهـاي جنوب غـربي و غـرب كشـور جمهوري اسلامي ايران نمود.[2] و عمده قواي عراق در روزهاي آغازين از محورهاي شلمچه، طلائيه، تنگه چزابه و دزفول براي اشغال خوزستان وارد خاك ايران گرديد.

درآن تاريخ سپاه پاسداران تازه تأسيس شده بود و امكانات رزمي و بهداشتي درماني آن نيز داراي انسجام وتشكل لازم نبود. لذا با وجود گسترده‌گي منطقه عمليات ، بهداريهاي يگانهاي مستقر در منطقه يعني لشكر92 زرهي اهواز ولشكر77 پياده خراسان و بيمارستانهاي منطقه‌اي اهواز، دزفول، كرمانشاه و سنندج با محدوديت امكانات و عدم آمادگــي بارسنگين پذيرش مجـروحين و مصـدومين را بدوش گرفتنـد، ضمن اينكه به علت عدم رعايت قوانين بين المللي از طرف نيروهاي متجاوز بعثي خود اين تأسيسات زير آتش دشمن و حملات هوايي قرارداشت.

از سوي ديگر باتوجه به عدم اتصال خط مديريت فني و تخصصي اداره بهداري نزاجا به بيمارستانهاي منطقه اي و يگانهاي بهداري واحدهاي رزمي وظيفه اداره بهداري نزاجا فقط ارسال دارو و اقلام پزشكي موردنياز منطقه بود و حداكثر ماهيانه 5 پزشك به منظور استقرار در بيمارستان اهواز و دزفول اعزام داشته و از درجه داران بهيار و تكنسين اطاق عمل و هم‌چنين دانش آموزان آموزشگاه بهياري مركز آموزش بهداري مطابق برنامه مدوني به منطقه اعــزام مي‌گرديدند، و لذا با توجه به كمبودهاي موجود در بيمارستانهاي نزديك منطقه عمليات و هم‌چنين  واحدهاي رزمي درگير، بيماران و مجروحين پس از انتقال به اهواز به بيمارستانهاي غيرنظامي سطح شهر اعزام  و درصورت عـدم امكان پذيرش از طريـق راه آهن و هواپيمـاهـاي نيروي هوايي به بيمارستـانهاي تخصصي تهران اعزام مي‌گرديدند.

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 


1. تراب زمزمي، عبدالمجيد، ترجمه مژگان نژند، جنگ ايران وعراق، تهران : نشر سفير، 1386، ص 22

2. جعفري ، مجتبي، اطلس نبردهاي ماندگار( عمليات نيروهاي زميني درهشت سال دفاع مقدس شهريور ماه 1359 ـ مردادماه 1367)، تهران: نويد طراحان، 1384، ص 15

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده