تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 57
تاريخچه سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس بيمارستان چادري 50 تختخوابي شهباز اين بيمارستان به صورت مستعمل درسال 1350هـ، ش از باقيمانده هاي جنگ جهاني دوم از اروپا خريداري گرديد. اين بيمارستان بدون توجه به شرايط نگهداري و ايمني آن به دزفول واگذار و سالها درمحل نامناسبي نگهداري مي گرديد و در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي مسئولين سعي داشتند آنرا به تهران عودت دهند ولي عملي نگرديد و سرانجام با شروع دفاع مقدس بيمارستان مزبور به پشت منطقه عمليات در نزديكي شهر دزفول و پشت رودخانه كرخه انتقال يافت و در آنجا به طور نسبي مورد استفاده قرارگرفت.

باتوجه به ضعف آن از نظر استتار و ورود گرد و خاك به آن كارآيي چنداني نداشت و لذا از منطقه عمليات خارج گرديد و وسايل وتجهيزات آن در بهداري يگانها مورد استفاده قرارگرفت.

 

ت: سازمانهاي بهداشتي درماني يگانهاي رزمي

درسازمان مصوبه هرلشكريك‌گردان بهداري پيش‌بيني شده است كه شامل چهارگروهان به شرح زيراست:

گروهان اركان، سه گروهان بهداري

هرگروهان بهداري در خدمت يك تيپ مي باشد و هرتيپ مستقل نيز خود يك گروهان بهداري در خدمت دارد و كاركنان اين گروهان به شرح زير است:

كاركنان كادر شامل 7 پزشك عمومي و دندانپزشك و دامپزشك جمعاً 19 نفر  و 55 نفر وظيفه بعنوان كمك دهنده  اوليه و راننده آمبولانس.

بدين ترتيب در هرلشكر16 پزشك ، دندانپرشك، داروساز و دامپزشك كادر و 45 نفر وظيفه وجود دارد.

كاركنان غيرپزشك يك گردان بهداري 200 نفراست، بعلاوه 856 سرباز وظيفه كد910 نيز به عنوان خدمات و راننده آمبولانس منظور شده است.

البته اين سازمانها مصوبه بوده ولي هيچ‌گاه بيش از 20% تا 30%  اين تعداد تأمين نگرديده وآنهم بيشتر از طريق كاركنان وظيفه تأمين شده بود و در شــروع دفـاع مقدس به علت شرايط انقـلاب كشور و دگرگونيهايي كه در بافت ارتش پيش آمد اين استعداد به طور فاحشي كاهش يافته بود.

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده