احوال گریه (سیدرضا محمدی) تا از سموم مهلکه هشیارمان کنند در تیغ می­دمند که بیدارمان کنند

در تیغ می­دمند سیاه علوفه­ایم

باشد که می­دمند و سپیدارمان کنند

بگذار ما که یکسره رنگیم بعد ازین

آتش زنندمان و سبکبارمان کنند

ققنوس را رسیدن آتش که مرگ نیست

ما را زنند آتش و بسیارمان کنند.

ما شیعه ایم، شیعه و دیباج نام ماست

بادا که لای پخسه دیوارمان کنند

 

 

 

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده