تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 53
در سال 1345 جهت هريك از نيروها اداره بهداري مجزا تشكيل و تحت فرماندهي نيروي مربوطه به كار خود ادامه داد. ضمناً يك اداره مركزي بنام (اداره بازرسي بهداريهاي نيروهاي سهگانه ارتش) در محل ستاد مشترك ارتش تشكيل گرديد كه بر عملكرد بهداريهاي سه گانه نيروهاي فوق نظارت و اعمال مديريت مينمود.

تاريخچه سازمان‌ها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس

 

تجاوز و هجوم نظامي آغاز مي‌شود

پس از شكست توطئه هاي استعمارگران به صورتهاي مختلف از جمله ترورها، بمب گذاريها، حادثه طبس، سرانجام آمريكاي جهانخوار متجاوز با تحريك عروسك هاي خود درمنطقه؛ مثل رژيم بعثي عراق و صدام جنايتكار و باحمايت دول غربي كه منافع آنها با سقوط رژيم پهلوي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران به خطر افتاده بود، هجوم همه جانبه به ايران اسلامي را آغاز و طي عمليات فراگيرحمله هوايي به شهرهاي كرمانشاه، شيراز، همدان، تبريز، اروميه، شهركرد، بوشهر و تهران به طورغافلگيرانه شهرها وفرودگاهها و پايگاههاي نظامي اين كشور اسلامي را در31 شهريور ماه 1359 مورد تجاوز قراردادند.

سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي كه درآن تاريخ موجود و مشغول به كار بود بلافاصله سعي در آمادگي امكانات خود جهت ارائه خدمت به نيروهاي انساني درگير در عمليات نمودند.

 

الف: سازمانهاي اداري، بيمارستانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي مستقر در تهران

 

1. اداره بهداري ارتش

از سال1320 تا 1345هـ، ش كليه يگانهاي بهداري ارتش در نيروهاي سه گانه ( زميني، هوايي، دريايي) توسط يك سازمان مركزي بنام ( اداره بهداري ارتش)  اداره مي‌شد.

در سال 1345 جهت هريك از نيروها اداره بهداري مجزا تشكيل و تحت فرماندهي نيروي مربوطه به كار خود ادامه داد. ضمناً يك اداره مركزي بنام (اداره بازرسي بهداريهاي نيروهاي سه‌گانه ارتش) در محل ستاد مشترك ارتش تشكيل گرديد كه بر عملكرد بهداريهاي سه گانه نيروهاي فوق نظارت و اعمال مديريت مي‌نمود.

 (اين اداره بعدها تحت نام ( اداره نهم ستاد مشترك ارتش) ضمن نظارت و اعمال مديريت بر بهداري نيروها درمورد مسايل آموزشي پزشكي و پيراپزشكي وتأمين نيروي انساني مراكز درماني واعزام پزشكان به دوره هاي تخصصي داخل و خارج از كشور فعاليت نموده و سرانجام جهت تأمين نيروي انساني پزشكي براي ارتش درسال1372 اقدام به تأسيس دانشكده پزشكي ارتش نمود.

اداره فوق درسال1380 به فرماندهي بهداشت و درمان ارتش تغيير نام داد و محل استقرار آن درمجاورت محل جديد بيمارستان 501 و دانشكده پزشكي ارتش بود.

 

2. اداره بهداري نيروي زميني

اين اداره در سال 1345 تشكيل شد و تحت فرماندهي نيروي زميني به وظايف خود عمل مي كند.شامل هفت بيمارستان تخصصي مستقر درتهران، مركز تحقيقات وعلوم آزمايشگاهي، مركزتخصصي دندانپزشكي 600 و آمادگاه 501 بهداري نيروي زميني بود.

ضمناً نظارت فني بر عملكرد بيمارستانهاي منطقه‌اي شهرستانها و يگانهاي بهداري واحدهاي رزمي را از طريق مديريت بهداري مستقر در پشتيباني‌هاي منطقه اي را اجرا مي‌نمود.

بعلاوه درمورد تعيين تكليف و طبقه بندي بيماران و جانبازان نيز اتخاذ تصميم مي‌كرد.

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده