مردان آسمان (21)

سرهنگ حسین تاجیک (قسمت اول) پرنده نجات در آسمان سومین روز خرداد 1331 در یک خانواده روستایی و کشاورز به...

عملیات پدافندی چوارتا 1364/12/16 – انشار مجدد

پس از انجام موفقیت آمیز عملیات والفجر 8 در منطقه فاو و تصرف ایـن شهر با توجه به تمرکز نیروهاي...

سفرنامه آسمان (38)

صدا می­زنی نام من را ولیکن زبانی برای اجابت ندارم ببین از تو پنهان نباشد که حتی برای پریدن لیاقت...

کجایید ای شهیدان خدایی؟!

کجایید ای شهیدان خدایی؟!... (عکس)

تاریخ طب نظامی (39)

طب نظامي در ايران از قاجاريه تا شهريور 1359 صحيه قشون «يكي از قسمتهاي قشوني كه خيلي اهميت دارد، قسمت...

خاطرات سربازی ام (8)

یکباره احساس کردم فرمانده من هم خیلی تنها و خسته است، همینطور زخمی عمیقی در درون دارد که من از...