وطنم؛ پاره تنم!

سفرنامه آسمان (10)

تا آسمان (عباسعلی اویسی) در سایه روشن محو هنگام که چشمان نیمه روشن دیوار خوابی خمار را در انبوه شب...

تصمیم (14)

وضعيت گردان 184 مکانيزه در 121105 تيرماه تيپ 18 مکانيزه از بامداد 12 تيرماه در حال تک به سمت شمال...

تاریخ طب نظامی (14)

استقلال مدرسه طب در محرّم سال1337ق ( آبان1297 ش) دكتر محمد حسين خان لقمان ادهم (لقمان الدوله ) رئیس اطباي...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

تا هنوز 106

زخم بستر هر دوماه یه بار ثریا می­اومد برای برداشتن ابروهای نرگس که توی موشک­بارون فلج شده بود....

وضعیت ارتش و درگیری در بحران­ها(4)

امیر سرتیپ مسعود بختیاری ارتش در جنگ تحمیلی (بخش یکم) با شروع تحرکات و تجاوزات نظامی عراق و طول نوار...