تاریخ طب نظامی (11)
تأسيس دانشكده داروسازي در بين پزشكان خارجي اولين فردي كه در رشته داروسازي در دارالفنون به تدريس پرداخت (دكترفوكتي) داروساز بود كه در سال1230ش با دكتر پولاك همكاري نزديك داشت و براي تهيه و خريد لوازم لابراتوار (آزمايشگاه) مدرسه دارالفنون به فرانسه رفت و پس از مراجعت اولين لابراتوار شيمي بر مبناي علوم جديد را در ايران تأسيس كرد و يكي از شاگردان سابق او در دارالفنون بنام (ميرزا كاظم محلاتي) مشهور به شيمي كه دوره تكميلي را در خارج گذرانده بود پس از مراجعت او به ايتاليا به جاي وي تدريس داروسازي را به عهده گرفت.

در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، (دكتركزلاني) طبيب نظام بود و با دكتر مك نيل انگليسي و ميرزا بابا افشار كه پزشك عباس ميرزا بودند، همكاري داشت. دكتركلوكه طبيب ناصرالدين شاه بود و با آنكه رسماً مدرس دارالفنون نبوده، اولين طبيبي بوده كه تدريس علم طب و جراحي اروپايي را در ايران معمول داشته است. پس از مرگ دكتر ارنست كلوكه در اپيدمي وباي سال 1272 ق، دكتر پولاك كه همراه هیئت هفت نفره وارد ايران شده بود و بيشتر به جراحي تسلط داشت، جانشين او شد. پس از بازگشت دكترپولاك به اروپا دكتر ژوزف دزيـره طولوزان بـه عنوان طبيب مخصوص شـاه و دكتر (شليمر فلمنگي) هلندي براي معلمي دارالفنون برگزيده شدند.

بدين ترتيب تا سال1298 ق، طب اروپايي در مدرسه دارالفنون داراي يك معلّم بود ولي از آن به بعد به تدريج تعدادي از فارغ التحصيلان به اين امر پرداختند؛ از جمله دكتر (ابوالحسن خان بهرامي) و بعد از چند سال (ميرزا علي‌خان قاجارآصف الدوله) و از1299ق دكتر (محمدكرمانشاهي) رئيس بيمارستان دولتي با حفظ سمت عهده دار تدريس طب اروپايي گرديدند.

با گذشت زمان و افزايش فارغ التحصيلان و هم‌چنين بازگشت دانشجويان اعزامي و استخدام بعضي پزشكان خارجي جديد مثل دكتر (آلبو) آلماني و دكتر (بازيل) كه از ارامنه تحصیل‌کرده انگلستان بود، امور تدريس طب جديد تا زمان جنگ بین‌المللی اول اداره گرديد.

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران، ص47

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده