از افتخارات پیکان(انتشار مجدد)
بخش اول: 31 شهریور1359 روز شروع جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس بود. به یاد دارم که لحظۀ آغاز این جنایت هولناک، روی پل فرماندهی ناوچه پیکان قرار داشتم و به چهرۀ یکی از دوستان روی عرشۀ نگاه می کردم.ناگهان غرش هواپیمای شکاری که توأم با صدای انفجاری بود را از سمت پایگاه نیروی هوایی شنیدم. چند لحظه بعد دودی بلند شد و سه فروند هواپیمای شکاری را دیدم که در ارتفاع خیلی کم در حال فرار بودند.

آنها شکارهای دشمن بودند که به طور ناموفق به پایگاه ششم شکاری بوشهر حمله کرده بودند، اما به یاری خدا مانند دیگر حمله هایشان به پایگاه های هوایی کشور ناموفق بودند.

زمان حملۀ هواپیماهای دشمن بیشتر کارکنان به منزل رفته بودند و من با کمک دیگر بچه ها، براساس مأموریت محوله برای حرکت به طرف دریا، ناوچۀ پیکان را آماده کردیم و طولی نکشید گروهی از بچه ها رسیدند و با دستور فرمانده ناوچه از اسکله جدا و آبراه را به طرف لنگرگاه طی کردیم.

در آنجا منتظر دستورات بعدی فرماندهی ماندیم و با کمک چند فروند از ناوچه های دیگر جمهوری اسلامی پدافند دریایی و هوایی بوشهر را به عهده گرفتیم.  آن شب و چند شب دیگر در حوالی موضع پدافندی خود را حفظ و در آمادگی مأموریت اضطراری و ضربتی ماندیم.

در آن شب اول چهره ها خیلی مضطرب بود و حملات هوایی دشمن پی در پی ادامه داشت، لکن جرئت و مجال نزدیک شدن به حریم دریایی و هوایی بوشهر را نداشتند چون بلافاصله در برابر آتش پرحجم توپ ها

تیربارهای ناوچه و ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گلوله های که از طرف ساحل شلیک می شد قرار می گرفتند. آسمان آن شب بوشهر تا صبح روشن بود.

« تجسم یک شب پرستاره که گویی ستارگان از طرف زمین به آسمان در حرکت بودند.»

در آن شب ها حتی شکاری بمب افکن های خودی هم به خاطر آتش توپ های ناوچه هایمان مجال فرود آمدن را نداشتند و از این بابت گلایه داشتند تا این که در مدتی کوتاه بین نیروی دریایی و هوایی بوشهر هماهنگی ایجاد شد و در هنگام عزیمت به دریا افسر خلبان هماهنگ کننده از نیروی هوایی با ما به دریا می آمد تا در هنگام انجام مأموریت، عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشکلی نداشته باشند.

 یک شب که در لنگرگاه بودیم و من نگهبان اتاق رادیو بودم، از دستگاه بی سیم صدایی شنیدم که معرف ناوچۀ ما (پیکان) بود. پیامش را دریافت کردم. پیام از خلبان اف-14 خودی بود و متن پیام این بود:

«من میگ شکاری دشمن را دنبال کردم و تصمیم داشتم آن را مجبور کنم در فرودگاه نیروی هوایی بوشهر بنشیند اما به دلیل جوی و موقعیت خودم این امکان میسر نشده. تا چند ثانیۀ دیگر آن را به طرف شما هدایت می کنم و شما با توپ آن را سرنگون کنید.»

مثل این که نظرش این بود حیف است موشک خودش را خرج او کند و می خواست با گلولۀ توپ ناوچه آن میگ دشمن که به حریم هوایی کشورمان تجاوز کرده بود، سرنگون شود.

 پیام را به فرمانده ناوچه دادم و با یک هماهنگی در فاصلۀ زمانی کوتاه، هنگامی که میگ شکاری دشمن در بُرد راداری و تیررس توپ های ناوچه قرار گرفت، با توپ76 میلی متری سینۀ ناوچه و توپ23 میلی متری پاشنه که ناو استوار فرخنده آن را هدایت می کرد، هدف را سرنگون کردیم که هم اکنون به نشانۀ یکی از افتخارات کارکنان ناوچۀ همیشه قهرمان پیکان ثبت و لاشۀ آن در جهاد سازندگی بوشهر موجود است.

بعد از انجام این عملیات که خیلی هم خطرناک بود- چون در صورت بروز یک اشتباه در رادار و محاسبات دریایی و هوایی باعث می شد به جای شکاری دشمن، شکاری خودی را مورد اصابت قرار دهیم- به اسکله برگشتیم.

شب های اسکله هم خیلی از خاطره نبود، حملات هوایی دشمن به طرف ما به طور مرتب به ویژه غروب و صبح ها انجام می گرفت و در هنگام حملۀ دشمن، کارکنان به جز عوامل نگهبانی می بایست ناو و ناوچه را ترک می کردند و به پناهگاه می رفتند. در آن هنگام صدای شلیک توپ ها و آتش بارها به قدری شدید بود که هر کس با عجله به طرف پناهگاه هجوم می برد.

منبع: آب و آتش، موسوی، سید جلال،1388، ادارۀ عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشرآجا

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده