1359/9/2 عملیات پدافندی سوسنگرد (انتشار مجدد)
بدنبال ازاد سازی سوسنگرد در مورخه 1359/8/26 توسط لشکر 92 زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یگان هایی از سپاه انقلاب اسلامی و نیروهای شهید دکتر چمران ، تیپ2 دزفول مواضع مستحکمی را در چهار کیلومتری جنوب جاده سوسنگرد حمیدیه به طول پانزده کیلومتر احداث نمود. سه روز بعد از حمله ی نیروهای ایرانی، یگانهای عراقی یک گشتی به مواضع اعزام که با دادن تلفات عقب نشینی کردند. متعاقب این درگیری در تاریخ 59/09/09 حمله ی هماهنگ شده ای از طرف عراق جهت تصرف مجدد سوسنگرد اغاز گردید این حمله از سمت هویزه اغاز شد و متکی به محور جفیر – هویزه به سوسنگرد بود.

تلاش عراق با مقاومت شدید نیروهای ایرانی روبرو گشت و با تحمل تلفات و ضایعات فراوان مجبور به عقب نشینی شد . بنظر می رسید دشمن ضمن اینکه اشغال مجدد سوسنگرد را هدف قرار داده بود برای کنترل جاده سوسنگرد – حمیدیه نیز طراحی نموده بود و نهایتا تسهیل عملیات آینده خودش را بطرف اهواز مد نظر قرار داده بود.

امیر سرلشکر شهید سید حسین موسوی در این منطقه به شهادت رسید.

نتیجه
– دشمن موفق به اشغال اهداف زمینی نشد و با شکست و تحمل تلفات به مواضع قبلی عقب نشینی نمود.
– انهدام سی دستگاه تانک و نفربر ، شش عراده توپ و چهارده دستگاه خودرو ضایعات دشمن به شمار می رود.
 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده