به مناسبت سالروز عملیات عاشورا (انتشار مجدد)
عملیات عاشورا ـ 1359/8/28 انجام عملیات آفندی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ماههای اولیه تجاوز دشمن، به ویژه در منطقۀ غرب کشور، بسیار مشکل بود. نیروهای ایرانی به دشواری عراق را متوقف کرده بودند، اما هنوز انسجام کامل و مناسبی بین یگانهای نیروی زمینی ارتش ایران که بعنوان اصلی ترین نیروی حاضر در صحنۀ جنگ عمل می کردند با نیروهای مردمی که هنوز سازماندهی نشده و ترکیب مشخصی نداشتند، برقرار نشده بود. با این وجود انتظار عمومی این بود که هر چه سریعتر دشمن به عقب رانده شده و جنگ به پایان برسد.

بر این اساس انجام عملیات آفندی و حمله به نیروهای ارتش عراق اجتناب ناپذیر می نمود. این عملیاتهای محدود آفندی نهایتاً منجر به بازپس گیری قسمتی از مناطق اشغالی می شد و یا اینکه به انهدام دشمن اکتفاء می گردید.

عملیات عاشورا یکی از همین عملیاتهای آفندی محدود بود که توسط لشگر 81 زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و با هدف تصرف ارتفاعات «بندپیرعلی» و «سارات ها» اجراء گردید. این عملیات در 28 آبان 1359 آغاز شد و سه روز ادامه داشت ولی منجر به تصرف زمین نشد.

نتیجه:

به یک گردان از تیپ 29 دشمن و دو گروهان تانک و گردان 4 تیپ 32 نیروهای مخصوص به میزان 60 الی 70 درصد آسیب وارد شد.

 

منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار/نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی(سازمان ایثارگران ارتش)

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده