معبر آسمان (2)
معارف جنگ جنون عشق از دریا بیاموز صلابت از این صحرا بیاموز همه گمنام دشت علم عشقم معارف های جنگ از ما بیاموز

معبر آسمان

مسیر آسمان از روی مین است      فقظ یک پای تو روی زمین است

تو را با رمز یا زهرا(س) شناسند     که راز بسته فتح المبین است

 

دشت های تاول زده

پیشنانی زخم آشنا می بوسم         انگار که خاک کربلا می بوسم

من راوی دشت های تاول زده ام    تا جای کف پای تو را می بوسم

 

 

منبع: معبر آسمان (مجموعه شعر)، صالح افشار تویسرکانی، انتشارات ایران سبز، 1388، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده