گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشایی (02)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشهای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

توپخانه در سد و تثبیت متجاوز(7)

بهدنبال تشدید تحرکات دشمن و احتمال عملیات خصمانه علیه مرزهای غربی کشور، در تاریخ بیستم شهریور 1359 نیروی زمینی ارتش...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

عملیات بدر(10)

سه فروند بالگرد نزديك مواضع عراقيها سقوط كردند و چون در آب افتادند تعدادي از سرنشينان آنها سالم به اسارت...

پریشانی و یقیین(17)

نگاهی به تابوت کردم و نگاهی به پدر و مادر. دل آشوبه احوال پدر و مادرم را داشتم. کنار تابوت...

تا هنوز (33)

از این طرف بیاین خیلی کارا میتونستم برای پدر و مادرم بکنم که نکردم؛ اما هر قدمی که تو میدون...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر محمدی فر (7)

ناصر و جعفر لهراسبی، جانشین لشکر، آر. پی. جی به دست گرفته بودند و حاج سلطانی، فرمانده توپخانه لشکر، پشت...

بر مخمل گل سرخ (31)

مهدی کاظمی کنایه قاتل زینب که شرر به دیده و دل میزد بر غربت او کنایه قاتل میزد از چشم...