گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/06/97 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 16 ساعت و به استعداد 845 نفر در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان برگزار گردید.

 با بکارگیری تعداد 10  نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 34 ساعت نفر از تاریخ 08/07/97 با حضور مهمان ویژه دوره، جانباز دکتر منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، در جلسه افتتاحیه آغاز و تا تاریخ تا 11/07/96 به مدت 4 روز اجرا نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده