بر مخمل گل سرخ (29)
مهدی کاظمی داغ دل من و داغ دل سنگین مادر طنین غربت و آوای حیدر به هر کویی رسیدم داغ دیدم امان از کوفه و شام ای برادر

عذاب

با رنج و غم و درد و عذاب آوردند

با سیلی و ظلم بی‌حساب آوردند

ای عشق ببین که عاشق مولا را

بر بزم عداوت و شراب آوردند

نوای غیرت

آوای دلش به آه و فریاد آمد

سوزی به نوای غیرت آباد آمد

تا دید کسی بر سر بالینش نیست

آتش به پرستاری سجاد آمد

علقمه

آوای ملک به زمزمه می‌آید

دشمن به هراس و واهمه می‌آید

ای کور دلان ز معرکه دورشوید

عباس علی به علقمه می‌آید

منبع:

کاظمی، مهدی، بر مخمل گل سرخ، 1388، نشر صف، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده