گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

پریشانی و یقیین(14)

قدری که آرامتر شدم به خانه برگشتم. زن نگاه تیرهاش را در چشمهایم دوخت. - مجتبی ما را قسم داده...

تا هنوز (30)

ترس گمشدن هرکسی کار خودش را می کند. شاعری تازهوارد در گوشه مسجد برای رزمندهها رجز میخواند. بعضی بسیجیها، نشسته،...

پرسش و پاسخ هفته

وضعیت هوانیروز در حال حاضر نسبت به قبل از جنگ را لطفاً شرح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر محمدی فر (4)

بعد از این پیروزی، ناصر به عنوان فرمانده گردان 234 سوار زرهی لشکر 16 قزوین منصوب و به فکه فرستاده...

عملیات بدر (7)

فرمانده قرارگاه کربلا به لشکر 17 دستور اجرای این امر را داد و متذکر شد که در صورت عدم پوشش...

بر مخمل گل سرخ (28)

مهدی کاظمی کربوبلا تو با داغ دل من آشنایی حریم غربت آل عبایی تو را چون عرش اعلا آفریدند نه...

توپخانه در سد و تثبیت متجاوز(4)

تهیه و صدور طرح پدافندی توسط نزاجا در تابستان 1359، قرائن و شواهد حاکی از نیت شوم رژیم بعثی عراق...