تا هنوز (27)
خیال میکردم جنگ از تلویزیون، پدیده تر و تمیزی بود و شاید همین شکوه و تر و تمیزی مرا به اینجا کشاند.

اول خیال می‌کردم؛ می‌دانم چه می‌خواهم؛ اما حالا باید حیرتم را پنهان کنم. می‌دانم غیر از آن نشان می‌دهند و این که خودم می‌بینم چیز دیگری هم وجود ندارد که باید پیدایش کنم.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده