بعد از پیروزی انقلاب آیا به پایگاههای هوانیروز پایگاهی اضافه شده است؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

بله؛ پایگاه هوانیروز مشهد مقدس و پایگاه هوانیروز تبریز دو پایگاهی هستند که در زمان جنگ و بعد از جنگ به پایگاه‌های هوانیروز اضافه شده‌اند و اخیراً نیز پایگاه هوانیروز بیرجند اضافه شده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده