تا هنوز (24)
خاکستر با شهادت آخرین نفری که ظرف چند ساعت از معاونت گردان به فرماندهی محور رسیده بود، تنها یک پای او را توانستیم پیدا کنیم و در کیسهای قرار بدهیم.

اما شلیک بعدی دشمن آن کیسه را هم به خاکستر تبدیل کرد. همه می‌دانستند که باقی ماندن هر قطعه پیکرشان عقب کشیدن زنده‌ها را سخت‌تر می‌کند.

 

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده