تا هنوز (23)
پای درخت بلوط اگه جنگ نمیشد چه میدونستیم بمو کجاست و شاهبلوط چیه؟

 

اما حالا بعضیامون اون قدر بلوط خور شدیم که اگه برگردیم خونه از داغ بلوطا دق می‌کنیم. همین دیروز حمید به شوخی می‌گفت: «من که تا آخر جنگ جایی نمی‌رم.»

امروز مجبور شدیم جسدش رو پای یه درخت بلوط رها کنیم و دور بشیم.

 

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده