این فصل را با من بخوان…
سرهنگ ستاد علی سجادی انصاری بررسی و تحلیل عملکرد ارتش در ماه های اولیه تجاوز عراق.. سال اول جنگ، سال شکست و هزیمت نبود که اگر چنین بود می­بایست شیرازه نیروهای مسلح و حتی کشور از هم پاشیده شود که شاهدیم این ­گونه نشد. دانلود مقاله به صورت PDF

تردیدی به خود راه ندهیم که ادامه مقاومت دلیرانه ملت و نیروهای مسلح قهرمان ایران اسلامی به مدت هشت سال و اضمحلال و فروپاشی رژیم بعث عراق و بر سر دار رفتن رئیس سفاک آن رژیم حاصل مقاومت دلیرمردان ایران اسلامی در روزهای آغازین جنگ در سراسر جبهه­ های نبرد بوده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده