این فصل را با من بخوان…

سرهنگ ستاد علی سجادی انصاری بررسی و تحلیل عملکرد ارتش در ماه های اولیه تجاوز عراق.. سال اول جنگ، سال...

تا هنوز (20)

فقط یک راه جانَزَدهای­­­. اما دستپاچه میشوی. حالت بد میشود. توی دست و پا میلولی و پرستارها و دکترها میخواهند...

فرازو فرودهای ارتش جمهوری اسلامی ایران از انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ

الف: پیشزمینه سرتیپ دوم مسعود بختیاری در بعد ازظهر روز 31 شهریور 1359 (22سپتامبر 1980)، شمشیر زهرآگین استکبار جهانی رسماً...

بر مخمل گل سرخ (18)

مهدی کاظمی لب تشنه فلک دردست او جام فغان داد به سوز ناب او آه گران داد عجب تصویر پر...

پریشانی و یقیین(5)

زن روی مبل کناریم نشست. دستهایم میلرزید، لبهایم را به طرز احمقانهای کش دادم. - حاج خانوم از دوران قبل...

پرسش و پاسخ هفته

چرا هوانیروز زیرمجموعه نیروی هوایی نیست و آیا این مسئله باعث اختلال در مأموریتها نمیشود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات...