تهدید دربرابر تهدید( 17 و پایانی)
نتیجه گیری( بخش دوم) نقش ارتباط در هر عملیاتی به عنوان سلسله اعصاب آن معرفی میگردد و بدون ارتباط مطمئن امکان اجرای هیچگونه عملیات مناسبی وجود ندارد. من با انهدام سیستم ارتباط و کنترل به عنوان اولین و اصلیترین هدف خود، درصدد قطع ارتباط فرماندهان با نیروهای تحت امرشان است. لذا بایستی از هماکنون با بهرهگیری از امکانات موجود، نسبت به تأمین خطوط ارتباطی در بین رزمگاهها و فرماندهان یگانها به صورت چندجانبه اقدام شود، یعنی میتوان علاوه بر استفاده از سامانه های سنتی از فیبر نوری در زمین و سیستم ماهوارهای مطمئن در دریا و هوا استفاده نمود.

از جمله اقداماتی که آمریکا در جنگ‌های مشابه در منطقه انجام داده، این است که با انهدام رادارها، فرودگاه‌ها و هواپیماها، چشم نیروهای حریف را کور کرده؛ لذا این کشورها به علت عدم استفاده از این امکانات قادر به شناسایی تهدیدات عمده دشمن نبوده‌اند، لذا بایستی با تحول در سامانه آموزشی و سازماندهی یگان‌ها، نسبت به آموزش دیدبانان با سامانه های جایگزین اقدام و حرکت و مسیر تقرب هواپیماها، موشک‌های کروز و نیروهای عمده دشمن را شناسایی و اقدام لازم را انجام دهیم. برای این کار وجود یک ارتباط مطمئن حیاتی است. دشمن با تکیه بر قدرت هوایی و دریایی و موشکی خود، هرگونه حرکات نیروهای خودی در جهت ضربه زدن به نیروهایش را زیر آتش شدید قرار خواهد داد؛ لذا انجام رزم نزدیک با دشمن و نبرد با وی استفاده وی از آتش‌های مربوطه را خنثی خواهد کرد.

بایستی توجه داشت که برتری هوایی و موشکی و توان اجرای آتش‌های پرحجم متعارف و غیرمتعارف توسط دشمن، اجرای پدافند به صورت خطی و کلاسیک را ممکن کرده و لذا بایستی دفاع را به صورت لایه به لایه و در عمق امتداد محورهای نفوذی اجرا کرده و با گسترش انواع سلاح‌ها در عمق، نسبت به زیر آتش قرار دادن دشمن و نابودی وی اقدام نماییم.

با برتری هوایی دشمن، امکان تحرک و جابه‌جایی نیروهای منظم و بخصوص یگان‌های زرهی و موتوریزه ما کاهش می‌یابد؛ لذا در نحوه استفاده از این نوع تجهیزات بایستی از شیوه‌های نو استفاده کرده و با تهیه استحکامات در دامنه ارتفاعات مشرف بر مناطق عملیاتی از آتش تانک‌ها بهره‌برداری نمود و نبایستی نسبت به حذف این نوع سلاح‌ها در صحنه نبرد اقدام کرد، زیرا در این صورت، عملاً وضعیت آفندی خود را در صورت نیاز از دست داده و کارایی تانک‌های خود را به حداقل کاهش خواهیم داد. در سطح دریا نیز، برقراری لایه‌های مختلف دفاعی همراه با پدافند و پشتیبانی مستحکم هوایی ضروری می‌باشد.

با توجه به گستردگی صحنه نبرد، بالگردها نقش مهمی در عملیات زمینی و جابه‌جایی نیروها و حمله به اهداف و استحکامات و حفاظت نیروی زمینی مهاجم ایفا می‌کنند. بنابراین، بایستی زمینه لازم توسط نیروهای پیاده خودی برای این امر فراهم گردد؛ لذا نیروهای آموزش‌دیده پیاده می‌توانند عملاً پرواز هواپیما و بالگردهای دشمن را با سلاح‌های دوش پرتاب محدود کرده و امکان آزادی عمل بالگردهای خودی را فراهم نمایند.

بررسی جنگ عراق نشان می‌دهد که رایانه‌های ارتش آمریکا و رادارهای زمینی آنها چنان مسیر گلوله‌های پرتاب‌شده از سوی آتشبارهای نیروهای عراقی را ردگیری و محاسبه می‌کردند، که قبل از اینکه نیروهای عراقی موفق شوند دومین سری گلوله‌ها را فروریزند، با آتش ضدآتشبار متحدین منهدم می‌گردیدند؛ لذا با تجربه از این درس و با عنایت به اینکه در یک عملیات ناهمگون دشمن از توانایی و برتری نظامی در عملیات هوایی، کشف اهداف و زمینی… برخوردار است، بایستی تغییراتی در شیوه و روش‌های به کار بردن یگان‌های توپخانه به کار گرفته شود، تا بتوان حداقل پشتیبانی آتش زمینی را برای یگان‌های درگیر، بالأخص در دریا را فراهم نمود. دشمن در مقابل جنگ فرسایشی و بالا رفتن تلفات به شدت آسیب‌پذیر است، چرا که ضمن از بین رفتن روحیه نیروهایش، افکار عمومی ملت آمریکا نیز تحمل این چنین جنگ‌هایی را ندارد. در نتیجه، بایستی تمهیدات لازم در جهت فرسایشی نمودن جنگ احتمالی و انجام عملیات نامنظم و چریکی به منظور وارد آوردن حداکثر تلفات شدید به دشمن را طرح‌ریزی و در دریا تمامی تلاش را برای وارد نمودن خسارات با هر شدتی عملی نماییم.

از طرفی دیگر، جنگ‌های مدرن ما را به سوی دوران جدیدی از تحولات سوق می‌دهند که هم از لحاظ دامنه و هم از لحاظ ابعاد بی‌سابقه هستند. این رویکرد جدید باعث تغییر تحول در ساختار کلی جنگ‌های آینده گشته است و ماهیت جنگ‌های آینده را نیز تغییر داده است و یک ناهمگونی ایجاد کرده است. لذا شناخت تعاریف ناهمگونی و همگونی در جنگ‌های آینده لازم است، چرا که برای اتخاذ چنین شیوه‌ای، باید با مفهوم و ویژگی‌های ناهمگونی آشنا شد و روش جنگ دشمن را تحلیل و متناسب با آن راهکارهای مناسب را طرح‌ریزی نمود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این چنین جنگی یک جنگ نو و تازه نیست، بله در طی قرون متمادی، جنگجویان همواره به دنبال راهی برای استفاده از روشی برای خنثی کردن و اجتناب از اعمال قدرت دیگری در جنگ‌ها علیه همدیگر با تکیه بر نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف دشمن بوده‌اند و در هر گوشه و کنار دنیا همواره از راهبرد ناهمگون سود می‌جستند. اما آنچه که جدید است و باید به آن توجه داشت، ویژگی‌ها و تاکتیک‌‌های جدید جنگ‌های ناهمگون و همچنین ویژگی‌های صحنه نبرد آینده می‌باشد، چرا که جنگ ناهمگون از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و نیازمند یک تصمیم‌گیری راهبردی برای کسب موفقیت در صحنه عملیات و نبرد است.

 ترکیب لایه‌های دفاعی در دریا و بهره‌گیری از فناوری روز اطلاعات موجب می‌گردد که ضمن رعایت اصول دفاع ناهمگون در دریا، نیروهای عمل‌کننده قادر باشند در قالب نیرویی شبکه‌‌محور، علیرغم فواصل دور جغرافیایی از یکدیگر، به مثابه نیروی واحد عمل نموده و تأثیرات عمیقی بر نتایج جنگ بگذارند. همچنین، می‌توان با توجه به راهبرد دفاع همه‌جانبه و تهدیدات خارجی و داخلی، راه‌های مقابله با تهدیدات از دیدگاه مقام معظم فرماندهی کل قوا را در یک نگاه در جدول زیر مشاهده نمود و متناسب با آن پیش‌بینی‌های لازم را معمول داشت:

اهداف

روش‌ها

عوامل

راه‌های مقابله

هدف اصلی:

نفی حکومت دینی بر محور دین و محور امامت

سایر اهداف:

1- تخریب وحدت ملی

2- تخریب ایمان و باورهای دینی مردم (بخصوص در جوانان)

3- تخریب روح امید و آینده در ذهن مردم (بخصوص در جوانان)

4- ایجاد ناامنی در کشور از طریق تحریک احساسات

5- نشان دادن آینده مبهم و تیره و تار و یأس در ملت

6- بزرگ جلوه دادن وقایع کوچک

7- نفوذ در ارکان حکومت و نظام مقدس ج.ا.ا

8- اعمال سلطه طاغوتی بر مملکت

9- هدف قراردادن امنیت ملی کشور

10- ایجاد گسست بین نسل کنونی و نسل گذشته

11- کوچک کردن افتخارات گذشته نظام مقدس ج.ا

12- بازگردادن ایران به وابستگی دوران رژیم گذشته

13- سلب هویت ملی و در مشت خود قرار دادن

14- مسموم کردن فضای فکری و فرهنگی و سیاسی کشور

15- تبدیل کردن حکومت مردمی دینی ایران به یک حکومت وابسته انحصاری

16- جدا کردن مردم از اسلام و مسئولان نظام مقدس ج.ا.ا

17- هدف قرار دادن رهبری نظام مقدس اسلامی

18- متوقف کردن روند مستمر انقلاب و پیشرفت کشور

19- مبارزه با اسلام

20- استحاله ملت ایران

21- ناکارآمد جلوه دادن نظام

22- از بین بردن نهضت بیداری اسلامی در دنیا و کانون مرکزی آن

23- دل چرکین کردن گروه‌های جامعه نسبت به یکدیگر

24- منفعل کردن مقاومت مقاومت مردم

25- جدا کردن ج.ا از مسلمانان دیگر کشورها

26- تحریف حقایق ایران و انحراف افکار عمومی

روش اصلی:

روش فرهنگی

 (شبیخون فرهنگی)

سایر روش‌ها:

1- روش سیاسی

2- روش اقتصادی

3- روش نظامی

4- روش تبلیغاتی

5- روش جاسوسی و اطلاعاتی

تقسیمات دیگر:

1- تقابل نظری

(فرهنگی)

2- تقابل عملی (سیاسی، اقتصادی، تبلیغی، نظامی و …)

عوامل اصلی:

1- آمریکا (استکبار جهانی)

2- رژیم صهیونیستی

(صهیونیسم بین‌المللی)

عوامل داخلی:

1- منافقین

2- نفوذی‌ها

3- ضد انقلاب

4- متحجرین

5- منحرفین

6- غیرخودی‌ها

7- بدخواهان

8- مرعوبین

9- فرصت‌طلبان

10- مغرضین

11- لیبرال‌ها (ملی‌گراها)

12- ورشکستگان سیاسی

13- زخم‌خورده‌های انقلاب

14- غافلین

15- دگراندیشان

16- تفاله‌ها و پس‌مانده‌های رژیم گذشته

17- اصلاح‌طلبان آمریکایی

18- ارازل و اوباش و اشرار

19- طمع‌ورزان و غارتگران

1- اتکاء و ایمان به خداوند

2- وحدت کلمه در زیر سایه اسلام

3- هوشمندی و هوشیاری (مسئولین و مردم)

4- حضور مردم در صحنه

5- صبر، استقامت و ایستادگی مردم

6- آگاهی و بصیرت (مسئولین و مردم)

7- رهبری (ولایت فقیه)

8- بسیج

9- مراقبت (مواظبت)

10- آمادگی (نیروهای مسلح و مردم)

11- نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و…)

12- برقراری امنیت (خارجی)

13- بیداری (مسئولین و مردم)

14- مجاهدت (جهاد و تلاش)

الف- جهاد رزمی

ب- جهاد سیاسی

ج- جهاد فرهنگی

د- جهاد سازندگی (اقتصادی)

 

 

 

 

 

 والسلام

منبع: تهدید در برابر تهدید، معنوی رودسری، عبدالله، 1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده