تا هنوز (19)
کاری برای پرستار از احوالپرسیهای مکرر روی موکتهای کهنه پایگاه خواهران کلافه شدهاند. آمدهاند که باری از دوشها بردارند.

اما سربار شده‌اند. مدارک خود را برمی‌دارند و به بیمارستان می‌روند. سرپرستار بالاخره به رحم می‌آید و کاری به آن‌ها می‌دهد؛ شستن توالت‌ها، ضدعفونی اتاق عمل، جابه‌جا کردن ظروف ادرار مجروحان.

بال درآورده‌اند.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده