تهدید در برابر تهدید(16)
در حمله آمریکا به کشور ما، کل منطقه جغرافیایی کشور صحنه نبرد خواهد بود و دشمن توانایی نبرد در تمامی این صحنه را خواهد داشت. آمریکا به منظور پیروزی در جنگ از یکی از مهمترین عوامل آن، یعنی جمعآوری آخرین اطلاعات دقیق از وضعیت کشورمان، که به وسیله هواپیماهای شناسایی تهیه میگردند، استفاده خواهد نمود.

نتیجه‌گیری(بخش اول)

با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آنها، مشخصات زیادی را برای تهدید و جنگ در آینده می‌توان استخراج نمود. از جمله، می‌توان موارد زیر را نام برد:

عملیات سریع و قاطع، راه‌اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأثیرمحور یا مبتنی بر تأثیر، همزمان‌سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، بکارگیری نیروهای ویژه، ارزیابی همه‌جانبه اطلاعاتی، درگیری همزمان در سطوح سه‌گانه، انجام عملیات پیشدستانه، استمرار عملیات در هر شرایط در زمانی و مکانی به صورت ناپیوسته و نامتناوب، توسعه صحنه نبرد و نفوذ بر عمق هدف، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه‌های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت‌ها، تأکید بر عملیات سایبری و مجازی‌سازی جنگ، تغییر در نوع مانور، تکیه بر ابزارهای الکترونیک و مخابراتی، رویکرد شبکه‌محوری به جنگ، بکارگیری تاکتیک ناهمطراز، ناهمگون و یا نامتقارن در جنگ‌های آینده، مد نظر قرار دادن ابعاد و جنبه‌های مختلف جنگ نرم، استفاده از توانمندی‌های پهپاد، انتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتیبانی متمرکز و پیوند هنر، علم و فناوری در جنگ‌های آینده.

جنگ‌های آینده با توجه به تعاریف و مشخصات مربوطه، به وسیله یگان‌های پرتحرک، چابک و کاملاً انعطاف‌پذیر صورت خواهد گرفت، که در این وضعیت، با نگاه به آنچه که از نظر گذشت، باید پذیرفت که جنگ‌های آینده قابلیت‌محور خواهد بود.

بررسی رهنامه دشمن در جنگ‌های آینده نشانگر آن است که آنان همواره در جهت دستیابی به فناوری برتر تلاش می‌کنند. بنابراین، ما ناگزیر هستیم با درک صحیح از صحنه نبرد آینده، نه تنها فاصله خود را با دشمنان کاهش دهیم، بلکه شرایط را به نفع خود تغییر دهیم. آنجا که توانایی‌های فرماندهی و ابعاد روحی و روانی نیروهای مسلح برای دفاع و مقابله با دشمنان را در اختیار داریم و برتری روحی، مقاومت دلیرانه متکی بر ایمان الهی عامل اساسی در نبرد با دشمن خواهد بود و چنین توانایی‌هایی همراه با طرح‌های ناهمگون برای خنثی‌سازی و مقابله با زورمندی دشمنان کارآمد است، بنابراین، نیاز به تربیت و توجه به پرورش ویژگی‌های فرماندهی برای جنگ‌های آینده بسیار ضروری خواهد بود.

راه مقابله با راهبرد دشمن در جنگ‌های آینده و تهدید در برابر تهدید، بکارگیری مؤثر راهبرد دفاع ولایی بنیان مرصوص امام خمینی(ره) مشتمل بر چهار مؤلفه: رهبری و مرجعیت مقتدر دینی، جنگاوران ایمانی، پایداری توده‌ای و مردمی و دستیابی به فناوری‌های روزآمد و تأثیرگذار تسلیحاتی است.

باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه‌پردازان نظامی غرب، با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت‌ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی سعی دارند با ایجاد رعب و وحشت، در دل دشمنان خود وحشت بیندازند و خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنها است. در صورتی که در عمل نتوانسته‌اند تاکنون کاری از پیش ببرند. عنصر مهمی که می‌تواند در حال و آینده، معادلات یک جنگ را بر هم بزند، نیروی انگیزه، شهادت‌جویی و اراده ملت است که در پشتیبانی از دولت خویش برمی‌آیند. به تعبیر فرماندهی معظم کل قوا، «سلاح‌های مدرن و مرگبار در برابر ایمان، صبر و اخلاص ناکارآمد است و ملتی که ایمان و جهاد دارد، مغلوب سیطره قدرت‌های ستمگر نمی‌شود.»

راهبرد دفاع همه‌جانبه در دریا موضوعی است که در سطح دریا، زیر سطح و هوا و فضا و نیز در سواحل مشرف بر منطقه عملیات می‌بایستی به درستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. دفاع در عمق و استفاده از آخرین فناوری ممکن در زیر سطح به گونه‌ای که بتوان زیردریایی را در حداکثر عمق و حداقل تا دو هفته بدون نیاز به هوا در زیر آب‌های منطقه عملیات نگه داشت، از مصادیق همین راهبرد است.

استقرار لایه‌های تدافعی در دریا با بهره‌گیری از تمامی عناصر عملیاتی دریایی (شناور‌ها، زیردریایی‌ها، پهپادها، موشک‌های ساحل به دریا، توپخانه‌های دوربرد ساحلی همراه با پشتیبانی‌های هوایی و پدافندی و دیگر توانمندی‌های نیروهای مسلح)، در قالب فرماندهی و کنترلی یکپارچه و شبکه‌محور، از مصادیق تهدید در برابر تهدید است. همچنین، با توجه به دکترین دشمن و برتری هوایی، الکترونیکی و تسلیحاتی وی نسبت به نیروهای نظامی کشور ما، شیوه نبرد استفاده از نبردهای ناهمگون خواهد بود. دکترین رزم در برابر نیروهای با توان رزمی بسیار برتر در سه جمله زیر خلاصه می‌شود:

  • پیدا نشده و شناسایی نشوید.
  • پیدا کرده و شناسایی بکینید.
  • نابود کنید.

در راستای این دکترین، اصول رزم در برابر نیرویی با توان رزمی برتر بایستی در دو بعد طرح‌ریزی و اجرا گردد:

الف) اجرای آتش

  • اجرای آتش از دورترین و پنهان‌ترین نقطه علیه مهاجم.
  • اجرای آتش از غیرمحتمل‌ترین نقطه علیه مهاجم

ب) اجرای رزم

  • اجرای رزم از نزدیک‌ترین محل علیه دشمن.
  • اجرای رزم از غیرمحتمل‌ترین محل علیه دشمن.

کشورهایی که دارای دکترین راهبرد نظامی مستقل هستند، هرگونه تغییر اساسی در راهبرد نظامی، تأثیر مستقیم در تاکتیک‌های نظامی آنها دارد. در این کشورها، تاکتیک‌های نظامی بر مبنای تجربیت جنگی، شبیه‌سازی رایانه‌ای و روش‌های کمی بازنگری‌ شده و متحول می‌شوند و سپس نتایج آنها در عملیات واقعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

آنچه موجب می‌شود که تاکتیک در مقابل دشمن ناهمگون تغییر کند این است که ما مجبور شویم ترکیب بخصوصی از راهکارهایی را برگزینیم که قبلاً از آنها استفاده نکرده‌ایم و یا مجبور شویم گزینه‌های تازه و بدیعی را به کار ببریم. با وجود این، در عملیات ناهمگون نیز، اصول و قواعد رزم با ویژگی‌های خاص بر صحنه نبرد حاکم است و فرماندهان بایستی در حین مواجه شدن با دشمن ناهمگون، از میان مجموعه متنوعی از راهکارهای ممکن دست به انتخاب بزنند و راه حل برگزیده را با شرایط حاکم بر نقطه درگیری منطبق سازند.

در نبرد احتمالی کشور ما با آمریکا بایستی به مطالب زیر دقت بیشتری مبذول نمود، تا بتوانیم اهداف نظامی خود را در صورت رویارویی مستقیم نظامی با این ابرقدرت زیاده‌خواه پیش برده و عزت و افتخار ملی را به ملت خویش هدیه نماییم.

در حمله آمریکا به کشور ما، کل منطقه جغرافیایی کشور صحنه نبرد خواهد بود و دشمن توانایی نبرد در تمامی این صحنه را خواهد داشت. آمریکا به منظور پیروزی در جنگ از یکی از مهم‌ترین عوامل آن، یعنی جمع‌آوری آخرین اطلاعات دقیق از وضعیت کشورمان، که به وسیله هواپیماهای شناسایی تهیه می‌گردند، استفاده خواهد نمود. این اطلاعات بسیار سریع، بموقع و به طور مداوم، از مناطق حساس نظامی، سایت‌های موشکی، کارخانجات، محل تجمع نیروها و اهداف راهبردی تهیه و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. جمع‌آوری این اطلاعات به منظور انهدام مراکز ثقل کشورمان در مرحله اول خواهد بود. مرکز ثقل آن دسته از امکانات و توانمندی‌های کشورمان در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری مؤثر می‌باشد، که در صورت انهدام آنها شرایط برای عملیات نظامی آمریکا در روی زمین بهتر فراهم خواهد بود.

به منظور حفاظت مراکز ثقل، اولین چیزی که بایستی مد نظر قرار گیرد، استفاده از این اصل دکترین رزم در برابر نیروی ناهمگون است که «پیدا نشده و شناسایی نشوید».

به کار بردن اصول استتار و اختفاء اگرچه به علت توانایی دشمن در تشخیص آنها قابلیت اولین خود را از دست داده است، ولی ترکیب این اصول با پوشش و فریب تاکتیکی ضمن گمراه نمودن دشمن باعث به وجود آمدن فرصت‌هایی مناسب برای رزمندگان ما خواهد بود.

ما بایستی از اصل «پیدا کرده و شناسایی بکنیم» استفاده کرده و در زمان عادی و جنگ، نسبت به شناسایی پایگاه‌ها، محل‌های استقرار نیروها، مسیرهای تقرب، استعداد سازمان و تجهیزات و شرکت‌های اقتصادی پشتیبانی‌کننده نیروهای نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی و… اقدام کرده و متناسب با شرایط هر کشور طرح‌ریزی‌های لازم را برای انجام عملیات تلافی‌جویان پی‌ریزی بنماییم.

اعزام گشتی‌های برد بلند، استفاده از نیروهای آموزش‌دیده، مخصوص و استفاده از مخالفان محلی کشورهای فوق می‌تواند در این زمینه امکانات خوبی را برای ما فراهم نماید. لذا برنامه‌ریزی در این زمینه از لحاظ اجرای آموزش‌ها و تمرینات عملی، فراهم کردن منابع، از هم اکنون در کشورهای فوق و تعیین مسیرهای تقرب برای دسترسی به این مناطق دشمن بسیار مهم خواهد بود. علاوه بر این، می‌توان با طرح‌ریزی مناسب از امکانات آتش‌های دوربرد توسط راکت‌ها و موشک‌ها که به صورت متحرک و از نقاط مختلف قادر به اجرای مأموریت می‌باشند، استفاده کرده و از هم‌اکنون با هماهنگی لازم بین یگان‌های موشکی نسبت به تعیین سایت‌های پرتاب، دپوسازی مهمات، آماده نمودن تأسیسات و پناهگاه‌های لازم جهت مخفی شدن این نوع جنگ‌افزارها در زمین و دریا بعد از حمله و مهم‌تر از همه مشخص نمودن اهداف آنها اقدام نمود، که این امر مستلزم مدیریت این نیروها در بعد وسیع و توسط یک سامانه فرماندهی واحد و مستقل می‌باشد، یعنی یکپارچه‌سازی این نیروها.

با توجه به اینکه کل منطقه جغرافیایی کشور صحنه نبرد خواهد بود، لذا از هم‌اکنون بایستی محورهای نفوذی احتمالی (هوا، دریا، زمین) را در سطح کل کشور شناسایی و نسبت به تعیین و اختصاص نیرو به این محورها اقدام نمود و با اجرای تمرینات بدون تیراندازی و صرفاً به منظور شناسایی و بررسی منطقه مورد نظر توسط این یگان‌ها، طرح‌ریزی‌های لازم برای عملیات آتی صورت پذیرد. بررسی منطقه عملیات نقش بسیار مهمی در نبرد آتی ما با آمریکا خواهد داشت، لذا یگان‌ها بایستی با آمایش و بررسی دقیق منطقه واگذاری، بهترین ایده‌های عملی را جهت انجام مأموریت به کار برند.

در راستای شناسایی و بررسی دقیق زمین و دریا، با استفاده از نقشه، کاوش زمینی و هوایی و دریایی و همچنین، سامانه GPS بایستی رزمگاه‌ها و نقاط انهدامی و محل‌های کمین را مشخص و در جهت آماده‌سازی آنها اقدام نماییم و زمانی که بهترین نقاط به عنوان رزمگاه انتخاب گردید، با توجه به مقدورات و محدودیت‌های سلاح‌های خود، آتش‌ها را طوری تقسیم نماییم که ضمن داشتن تقاطع با یکدیگر، امکان اجرای آنها از چندین نقطه تأثیر لازم را نیز داشته باشد.

با بهره‌برداری از موقعیت بررسی شده می‌توان تفرقه کارکنان و تجهیزات را با استفاده از شرایط به خوبی طرح‌ریزی کرد و از هم اکنون نسبت به تهیه پناهگاه‌های مناسب برای آنان اقدام نمود. علاوه بر آن، زمانی که منطقه واگذاری به صورت کامل آمایش و بررسی شد، می‌توان طرح‌های لازم را برای مین‌گذاری آفندی و پدافندی اقدام نمود. با بررسی کامل موقعیت، بایستی بهترین نقاط جهت هدایت نیروهای تحت امر را انتخاب و همچنین، قرارگاه‌های فرماندهی متحرک نیز پیش‌بینی نمود تا در صورت انهدام قرارگاه‌های ثابت، مشکل کنترل و فرماندهی نیروها وجود نداشته باشد.

ادامه یک نبرد به پشتیبانی مداوم آمادی از نیروهای مانوری نیاز دارد و به علت اینکه دشمن از برتری هوایی و همچنین امکانات کشف اهداف زمینی و دریایی و هوایی در طول شبانه روز برخوردار است، لذا با انهدام خطوط مواصلاتی خودی، عملاً پشتیبانی از نیروهای مستقر در رزمگاه‌ها را غیرممکن خواهد نمود، لذا بایستی پیش‌بینی آمادها به مدت یک تا سه ماه را معمول داشت. همچنین، ممکن است زمانی که دشمن در دستیابی به اهداف خود بر اثر مقاومت نیروها با مشکل عمده روبه‌رو شود از عوامل شیمیایی، میکروبی و یا بمب‌های هسته‌ای کوچک تاکتیکی نیز استفاده نماید، لذا لازم است که در زمین نسبت به تهیه سنگرهای ایزوله شده مناسب زیرزمینی، حداقل برای هر دسته، در مناطق نزدیک به رزمگاه‌ها اقدام و نسبت به ذخیره‌سازی آمادهای لازم به مدت معین اقدام نمود

از دیگر اقداماتی که در عملیات خودی در برابر آمریکا مد نظر می‌باشد، اجرای عملیات مردم‌یاری است. مسلماً غیرنظامیانی که در منطقه مسئولیت یگان‌ها قرار دارند، از حملات مستقیم و غیرمستقیم نیروهای آمریکایی آسیب خواهند دید، لذا لازم است به منظور یاری رساندن به این غیرنظامیان، طرح‌های مختلفی تهیه و به صورت گزینشی تمرین و منابع آن نیز از قبل آماده گردد.

با توجه به اینکه یکی از اولین طرح‌های آمریکا در حمله به نیروهای نظامی از بین بردن سامانه کنترل و فرماندهی حریف می‌باشد و به محض قطع ارتباط، شیرازه نیروها از هم پاشیده خواهد شد، لازم است از تکیه به سلسله مراتب عریض و طویل خودداری گردد، چرا که سامانه فعلی جوابگو نیست و عملاً هیچ‌یک از فرماندهان قادر به تصمیم‌گیری نبوده و منتظر دریافت جواب از رده بالا می‌باشند، لذا بایستی مبنای نبرد علیه آمریکا در سطح گردان (در دریا در حد ناوشکن و زیردریایی) باشد، که این گردان به صورت کامل خودکفا گردیده و از لحاظ پشتیبانی منابع، محتاج رده بالاتر از خود نبوده و فرماندهان گردان، گروهان، دسته و تیم‌ها قدرت تصمیم‌گیری در مقابل بحران‌های بوجودآمده را داشته باشند. زمانی ما می‌توانیم در مقابل آمریکا مقاومت کرده و اهداف خود را عملی نماییم که بتوانیم قدرت تصمیم‌گیری را به فرماندهان تیم‌ها القاء کنیم، چون در اصل، تیم‌ها هستند که پایه و اساس یگان‌ها را تشکیل می‌دهند. این گردان‌ها بایستی ضمن آشنایی کامل به منطقه، بتوانند کلیه رزمایش‌های خود را در آن انجام دهند. البته بیان رزمایش به معنی اقدامات عملی همراه با تیراندازی نیست، بلکه فرمانده گردان با بررسی دقیق و همه‌جانبه منطقه عمل خود می‌تواند ماکت مناسبی از این منطقه تهیه و با اجرای رزمایش روی نقشه، افراد خود را با شرایط موجود آشنا نماید. کارکنان این گردان‌ها بایستی توانایی اجرای جنگ‌های شبکه‌محور را داشته باشند، یعنی اینکه در منطقه واگذاری به صورت تیمی عمل نموده و در اصل، این تیم‌ها هستند که به صورت شبکه‌محور با دشمن درگیر می‌شوند. برای رسیدن به چنین هدفی، گردان‌ها بایستی سبک و چابک شوند تا بتوانند عملیات را انجام داده و سریعاً جابه‌جا شوند.

 

 

منبع: تهدید در برابر تهدید، معنوی رودسری، عبدالله، 1397، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده