برخی میگویند جنگ ما حدود ده سال بوده نه هشت سال. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید، از سال 1359 تا سال 1367. اما نیروهای ما حداقل یک سال قبل از شروع جنگ در مناطق غرب و شمال‌غرب کشور استقرار داشتند تا با ناامنی‌های داخلی مواجه شوند، چون به نوعی عراق از این ناامنی‌ها و از ضدانقلاب حمایت می‌کرد. از طرفی پس از پایان جنگ هشت ساله نیز یگان‌های نیروی زمینی بیش از سه سال در مناطق مرزی مستقر بوده و از مرزها حفاظت می‌کردند تا اینکه طرح رجعت به اجرا درآمد و قسمتی از نیروها به پادگان‌ها مراجعت کردند. لذا اگر استقرار نیروها در مناطق جنگی و مرزی را بخواهید محاسبه کنید بیش از دوازده سال نیروهای مسلح ما حضور جنگی و عملیاتی  داشته‌اند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده