تهدید در برابر تهدید(14)
مدیریت آلارمها این امر بدین معنی است که با دریافت اطلاعات اضطراری و پرخطر از حساسهها و یگانهای رزمی به گونه آلارم فرمانده مرکز فرماندهی و کنترل قادر به اخذ فوری تصمیمات لازم گردد. این آلارمها به شرح زیر میباشند: - حمله موشکی - حمله هوایی - حمله ش م ر - حمله الکترونیکی

الف) ویژگی‌های عمومی

 • قابلیت انتشار سریع اطلاعات در سراسر شبکه.
 • نمایش تصویب عملیاتی مشترک یکپارچه منطقه عملیات.
 • قابلیت ویدئو کنفرانس.
 • قابلیت نمایش خودکار گزارش‌های مربوط به موقعیت یگان، از جمله عده و عوده و مناطق مورد علاقه و گزارش اطلاعاتی در رابطه با نقشه‌های جغرافیایی، از جمله خصوصیات ارتفاعات و اطلاعات ارتفاعات منطقه به صورت دیجیتالی.
 • قابلیت دریافت تصاویر، پیام‌های متنی (نوشتاری)، تصاویر ویدیوئی.
 • قابلیت بهره‌گیری از نمادهای گرافیکی جهت استفاده سریع از فرامین صادره.
 • شناسایی تصاویر.
 • ثبت داده‌های اطلاعاتی و وقایع عملیاتی و امکان پرینت آنها.
 • پشتیبانی از عملیات‌های روزمره سازمان‌های درگیر در عملیات‌های مشترک و عناصر گسترش‌یافته در منطقه عملیاتی به منظور حفظ:
 • شرایط عملیاتی صحنه نبرد.
 • تلفیق اطلاعات و تبادل داده‌ها بین منطقه عملیات و ستاد کل فرماندهی به صورت رفت و برگشت (دو مسیری).
 • دریافت فرامین و ارسال گزارشات.
 • کنترل نیروهای درگیر در عملیات‌های مشترک و مرکب.
 • نمایش وضعیت نیروهای خودی دشمن و بی‌طرف بر روی نقشه‌های دیجیتالی و با استفاده از نمادهای بین‌المللی استاندارد، جهت یگان‌ها، خطوط مرزی، تحرکات، مناطق و دیگر اشیاء که نمایش گرافیکی آن متصور است.
 • تهیه اطلاعات مربوط به آگاهی از وضعیت منطقه.
 • تولید خودکار اطلاعات مورد نیاز جهت گزارش شرایط و وضعیت منطقه.
 • نظارت اجرایی بر عملیات‌ها به صورت نزدیک به زمان واقعی و هدایت آنها. در ضمن، با بهره‌گیری از نرم‌افزار لازم قادر باشد قابلیت اجرایی و نظارتی را افزایش داده و هماهنگی تحرکات، کنترل و گزارش عملیات را در زمان اجرای عملیات گسترش و نظارت نماید.
 • مدیریت داده و دریافت اطلاعات از یگان‌ها، ذخیره و بروز نمودن عناصر اصلی اطلاعات از قبیل سلسله مراتب نیروها و محل استقرار واحدها، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های تحرک و همچنین، اخبار مربوط به تسهیلات و ادوات حمل و نقل.
 • قابلیت تهیه پیام، مرور پیام، اعتبارسنجی و انتشار پیام.
 • قابلیت ذخیره، نمایش و چاپ محتویات صفحه نمایشگرها.
 • پشتیبانی از حلسات بریفینگ با امکانات چند پروژکتوری (ویدئو کنفرانس).
 • نمایش موقعیت جغرافیایی و تاکتیکی واحدها در روی نقشه و اطلاعات (حتی حزئی‌ترین اطلاعات) در مورد مأموریت، وضعیت عملیاتی، پرسنل و تجهیزات به صورت متنی و تصویری روی نقشه.
 • پروفایل ارتفاعات (پوشش راداری ـ رادیویی به صورت خط دید مستقیم) مطلوب بهره‌برداری جهت تصاویر دریایی و زمینی.
 • آنالیز و ارزیابی صحنه عملیات.
 • مدیریت پایگاه داده‌ها.
 • ثبت اهداف و تعیین تسلیحات از لحاظ نوع، میزان انهدام و مدل هدفگیری آنها.
 • تجزیه و تحلیل مسیر موشک‌های زمینی به صورت پیش‌بینی‌شده.
 • بازطراحی حملات موشکی دریایی (تصحیح دستورالعمل‌ها).
 •  ایجاد هماهنگی بین موشک و هواپیمای رزم‌آرایی.
 • نمایش موقعیت، راه و سرعت اهداف بر روی نقشه‌های دیجیتالی.
 • اتصال به پایگاه داده، پایگاه مادر و دیگر پایگاه‌های مورد نظر.
 • نمایش دیجیتالی کالک منطقه عملیاتی.
 • به لحظه نمودن اطلاعات صحنه نبرد.
 • ارزیابی وضعیت به منظور بهره‌گیری از پدافند ساحلی.
 • عکس‌العمل بموقع در شرایط اخطار هشداردهنده‌ها (هشدار موشکی، هوایی، سطحی، الکترونیکی و غیره).

ب) اطلاعات عمومی در محدوده 200 مایلی منطقه عملیاتی

1) اطلاعات دریافتی ساحلی

 • تصاویر یکپارچه رادارهای ساحلی.
 • اطلاعات پست‌های شنودی.
 • اطلاعات دیدبانی.
 • اطلاعات دریافتی از یگان‌های همجوار.
 • اطلاعات دریافتی از ستادهای مافوق.
 • اطلاعات دریافتی از مبادی ذیربط اطلاعاتی کشوری.

2) اطلاعاتی دریافتی شناوری

 • تصاویر راداری شناورهای در صحنه (به صورت دیجیتالی یا دستی).
 • آمادگی یگان‌های عملیاتی (هوایی، دریایی، ساحلی) قبل، حین و پس از عملیات به صورت: دارد ـ ندارد ـ محدود.
 • محدودیت‌های عملیاتی (هوایی، دریایی، ساحلی) قبل، حین و پس از عملیات به صورت: لیست محدودیت‌ها.
 • موقعیت یگان‌های خودی (هوایی، دریایی، ساحلی) همراه با توانمندی‌های مربوطه + راه ـ سرعت ـ مأموریت محوله.
 • موقعیت یگان‌های دشمن (هوایی، دریایی، ساحلی) همراه با توانمندی‌های مربوطه + راه ـ سرعت ـ ترکیب نیرو.
 • موقعیت یگان‌های دشمن (هوایی، دریایی، ساحلی) همراه با توانمندی‌های مربوطه + راه ـ سرعت ـ ترکیب نیرو.
 • تصاویر منطقه عملیاتی از طریق: پهپاد، هواپیماهای شناسایی، شناورهای در صحنه.
 • خسارات خودی / دشمن (هوایی، دریایی، ساحلی).
 • توانمندی‌های پشتیبانی خودی / دشمن (هوایی، دریایی، ساحلی، آمادی).
 • گزارشات اطلاعاتی.
 • گزارشات هواشناسی.

3) مدیریت نقشه بر پایه سیستم جغرافیایی منطقه عملیات

در این رابطه، بهره‌گیری از فناوری سیستم جغرافیایی جهت درج و ردنگاری اهداف زمینی، دریایی، هوایی صورت می‌پذیرد.

4) اطلاعات مربوط به دیگر نیروها و ارگان‌ها

کلیه اطلاعات مربوط به هر نیرو و یا ارگان وفق وظایف سازمانی و موارد ابلاغی قرارگاه مانند موارد کلی یادشده فوق می‌بایستی به ریز آورده شوند.

ج) اطلاعات عمومی در محدوده 50 مایلی منطقه عملیاتی

کلیه اطلاعات مربوط به این محدوده که بر روی نشان‌دهنده محلی آورده می‌شوند، تاکتیکی بوده و از جزئیات بیشتری نسبت به عمومی برخوردار بوده و موارد کلی آن همانند اطلاعات عمومی می‌باشد.

د) طرح‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورات رزمی

طرح‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورات رزمی در حال اجرا در محل مناسب در نشان‌دهنده اصلی به نمایش گذارده می‌شود. همانند:

 • مأموریت
 • منطقه عملیات
 • نقشه سیستم جغرافیایی (GIS)
 • کالک عملیات
 • نیروی خودی (هوا، دریا، زمین)
 • نیروی دشمن (هوا، دریا، زمین)
 • وظایف نیروی خودی
 • وضعیت جوّی پیش‌بینی شده
 • جزر و مد، طلوع و غروب
 • زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و نوع عملیات
 • ریسک‌ها و خسارات پیش‌بینی‌شده (خودی / دشمن)
 • نوع ارتباطات (ساحل به دریا، ساحل به ساحل، دریا به ساحل)

 

هـ)

این امر بدین معنی است که با دریافت اطلاعات اضطراری و پرخطر از حساسه‌ها و یگان‌های رزمی به گونه آلارم فرمانده مرکز فرماندهی و کنترل قادر به اخذ فوری تصمیمات لازم گردد. این آلارم‌ها به شرح زیر می‌باشند:

 • حمله موشکی
 • حمله هوایی
 • حمله ش م ر
 • حمله الکترونیکی
 • آسیب به نیروی خودی (هوایی، دریایی، ساحلی)

مین‌ریزی دشمن

 

 

منبع: تهدید در برابر تهدید، معنوی رودسری، عبدالله، 1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده