یک نکته از هزاران (84)
نکاتی از بودجه و نیروی نظامی کشور عراق در گزارش میلیتاری بالانس (6) سالنامه میلیتاری بالانس شاخصهای ریز اقتصادی و نظامی تسلیحاتی عراق را به شرح زیر آورده است: نیروی هوایی عراق 500 هواپیما دارد، شامل بمبافکن دو اسکادران؛ یک اسکادران متشکل از هواپیماهای تییو22، یک اسکادران متشکل از تییو16. جنگنده یازده اسکادران شامل چهار اسکادران متشکل از میگ23 بی.ام چهار اسکادران متشکل از میراژ اف.یک.ای.کیو. 5 مجهز به موشک اگزوسه و میراژ اف.یک.ای.کیو200.

سه اسکادران متشکل از سوخو7 و سوخو20. همچنین گزارش‌هایی از وجود سوخو25 به دست آمده است.

علاوه بر این، هواپیماهای رهگیر پنج اسکادران شامل حدود 25 فروند میگ25، حدود 40 فروند میگ19، حدود 200 فروند میگ21، 30 فروند میراژ اف.یک.ای.کیو. و همچنین گزارش‌هایی از وجود میگ29 در دست است.

 

ترکیب تجهیزات نیروی دریایی پایگاه‌های بصره و ام‌القصر:

ناو جنگی 5 فروند شامل 4 فروند لوپو مجهز به موشک، کشتی آبی – خشکی (هاورکرافت) از نوع متوسط 3 فروند، کشتی آبی – خشکی (هاورکرافت) از نوع حمل کننده تانک 3 فروند، کشتی پشتیبانی از نوع استرامبولی، یک فروند (متوقف در ایتالیا)، کشتی پشتیبانی از نوع "پولوچا پتورپدو" 2 فروند، کشتی پشتیبانی از نوع "تانکرا جندین" یک فروند

 

 

منابع:

1) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – روزنامه کیهان، 1366/8/26، ص17، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی.

2) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 244، 1366/8/28، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/27، ص25 تا 27

3) ماهنامه نگاه – شماره 15،16

4) خبرگزاری همشهری

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده