عملیات شیاکوه(69)
ج- لشکر 81 زرهی (1) تک سپاه پاسداران، گروه مشترک جنگ­های نامنظم در مرحله یکم را پشتیبانی کنید. (2) تنگ امام حسن را تامین نمایید. (3) آماده باشید ارتفاعات قراویز را تامین نموده و دشمن به دام افتاده در دشت ذهاب را منهدم نمایید. (4) کلیه عملیات مرحله دوم و سوم را با تیپ 58 هماهنگ نموده و آتش­های اضافی مورد درخواست تیپ 58 را از منطقه تیپ 3 زرهی اجراء نمایید.

دستور عملیاتی

بسمه تعالی

بکلی ســـــــــــــری

                                                               نسخه 1 از 16 نسخه

                                                              قرارگاه مقدم نزاجا (غرب)

                                                                       کرمانشاه

                                                              شانزدهم خردادماه 1360

                                                                   س- ل- 78

طرح عملیاتی تبوک 6

مدرک: طرح عملیاتی بدر و نقشه 1:250000 غرب کشور

سازمان رزمی

لشکر 28 پیاده

لشکر 64 پیاده

لشکر 81 زرهی

تیپ 58 ذوالفقار

ناحیه 05 ژاندارمری

هوانیروز کرمانشاه

سپاه پاسداران غرب کشور

گروه مشترک جنگ­های نامنظم

 

1- وضیعت

الف- دشمن: پیوست الف ( اطلاعات گ)

ب- خودی

 1.  نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دشمن را در مقدم ترین مواضع پدافندی متوقف نموده و با هدایت عملیات نامنظم توان رزمی متجاوز را کاهش داده و در مرحله نهایی با اجرای عملیات آفندی نیروهای دشمن را درمنطقه منهدم و آماده می­شود تعرض خود را برای سرنگونی رژیم منحط عراق به­داخل خاک متجاوز ادامه دهد.
 2.  نیروی هوایی: پایگاه سوم شکاری عملیات قرارگاه مقدم نزاجا را با برقراری پوشش هوایی و پشتیبانی نزدیک هوایی پشتیبانی می­نماید.

پ- زیر امر و جدا شده

     به سازمان رزمی مراجعه شود.

ت- فرضیات

 1.  استعداد متجاوز در مقابل نیروهای خودی تا ساعت (س) روز (ر) تغییر عمده­ای نخواهد کرد.
 2.  نیروهای جنوب یگان­های متجاوز را هم­زمان درگیر خواهند نمود.
 3.  تیپ 58 ذوالفقار تا ساعت (س) روز (ر) آمادگی رزمی برای اجرای عملیات را خواهد داشت.

 

2- مأموریت

قرارگاه مقدم نزاجا در ساعت (س) روز (ر) تک نموده بایوه، باشماق، گاری، گاومیشان، قراویز، قاسم آباد، ارتفاعات چرمیان، شیا­کوه و زله زرد را تصرف و آماده می­شود تک را به منظور ترمیم مرز بین­المللی ادامه دهد.

 

3- اجراء

الف- تدبیر عملیات پیوست ب (کالک عملیات)

(1) مانور- این عملیات در چهار مرحله به­شرح زیر اجرا می­شود.

– مرحله یکم: سپاه پاسداران جوانرود، گروه رزمی مشترک جنگ­های نامنظم و سپاه پاسداران سرپل ذهاب (فداییان امام) و سپاه پاسداران گیلانغرب تک نموده به‌ترتیب قسمت شمالی ارتفاعات کاری (460344) و قسمت جنوبی گاری و میش رنگه (355344) و ارتفاع گاومیشان (455343) و زله زرد (454335) را تصرف می­نمایند. لشکر 28 و 64 پیاده به پدافند درمنطقه ادامه می­دهند لشکر 81 زرهی عملیات یگان­های سپاه و گروه رزمی مشترک جنگ­های نامنظم را پشتیبانی می­نماید، تک اصلی با سپاه پاسداران گیلانغرب می­باشد.

– مرحله دوم: در ساعت (10+ س) تیپ 58 ذوالفقار ارتفاعات چرمیان و شیاکوه و لشکر 81 زرهی تنگ امام حسن را تصرف می­نماید. هم­زمان لشکر 28 پیاده بایوه و باشماق را تصرف می­نماید تک اصلی با تیپ 58 ذوالفقار می­باشد. لشکر 64 پیاده هم­چنان به پدافند داخلی ادامه می­دهد.

– مرحله سوم: پس از تصرف ارتفاعات چرمیان و تنگ امام حسن، تیپ 58 ذوالفقار نیروهای به­دام افتاده دشمن در منطقه گیلانغرب را منهدم و تنگ قاسم آباد را تامین و پدافند می­نماید. تک اصلی با تیپ 58 ذوالفقار می­باشد.

– مرحله چهارم: در ساعت (30+س) لشکر 81 زرهی تک نموده و ارتفاعات قراویز را تصرف و نیروهای به­ دام افتاده از دشمن در دشت ذهاب را منهدم می­نماید.

لشکر 28 پیاده پس از تأمین بایوه و باشماق آماده ادامه تک به داخل خاک عراق گشته و لشکر 64 پیاده هم­چنان به پدافند داخل ادامه می­دهد.

(2) آتش- تقدم آتش­های هوایی و توپخانه در هر چهار مرحله با تک اصلی پیوست ب (آتش پشتیبانی)

 

ب- لشکر 28 پیاده

(1) با شروع مرحله دوم بایوه و باشماق را تامین نمایید.

(2) آماده باشید تک را به­منظور تأمین پنجوین ادامه دهید.

 

پ- لشکر 64 پیاده

در هر چهار مرحله به پدافند داخلی ادامه دهید.

 

 

ت- تیپ 58 ذوالفقار

(1) در تصرف زله زرد سپاه پاسداران را کمک نمایید.

(2) ارتفاعات چرمیان را تصرف نمایید.

(3) آماده باشید نیروهای به دام افتاده دشمن در منطقه گیلانغرب را منهدم نمایید.

 

ج- لشکر 81 زرهی

(1) تک سپاه پاسداران، گروه مشترک جنگ­های نامنظم در مرحله یکم را پشتیبانی کنید.

(2) تنگ امام حسن را تامین نمایید.

(3) آماده باشید ارتفاعات قراویز را تامین نموده و دشمن به دام افتاده در دشت ذهاب را منهدم نمایید.

(4) کلیه عملیات مرحله دوم و سوم را با تیپ 58 هماهنگ نموده و آتش­های اضافی مورد درخواست تیپ 58 را از منطقه تیپ 3 زرهی اجراء نمایید.

 

چ- سپاه پاسداران جوانرود

(1) سپاه پاسداران جوانرود:

(الف) قسمت شمالی ارتفاعات گاری را تامین نمایید.

(ب) آماده باشید تک را به­منظور تصرف ارتفاعات به­موقع ادامه دهید.

(2) سپاه پاسداران (ستاد عملیات جنگی غرب کشور).

(الف) ارتفاعات گاومیشان و زله زرد را در مرحله یکم تامین نمایید.

(ب) هر سه مرحله تک لشکر 81 زرهی را پشتیبانی نمایید.

 

ح- گروه مشترک جنگ­های نامنظم

(1) ارتفاعات گاری و میش رنگه را تصرف نمایید.

(2) جناح شمالی لشکر 81 زرهی را حفاظت نمایید.

(3) آماده باشید جناح غربی تیپ 58 ذوالفقار را پوشش نمایید.

(4) آماده باشید در تصرف زله زرد به سپاه پاسداران کمک نمایید.

 

خ- ناحیه 05 ژاندارمری کرمانشاه

(1) یگان­های ژاندارمری را در داخل خط حد یگان­های قرارگاه مقدم در کنترل عملیاتی لشکر 81 زرهی تیپ 58 ذوالفقار قرار دهید.

(2) احتیاط خود را به­دستور این قرارگاه به­کار برید تقدم در منطقه گاری و میش رنگین.

 

د- توپخانه

(1) توپخانه صحرایی:

+        +        +        +

(2) توپخانه پدافند هوایی:

تقدم حفاظت با تاسیسات حیاتی و یگان­­های توپخانه و سپس با یگان­های در خط

(3) پیوست پ (آتش پشتیبانی)

 

ذ- مهندسی

 1. یک گروهان مهندسی از گردان مهندسی مراغه زیرامر تیپ 58 ذوالفقار.
 2. لشکر 28 پیاده 4 تیم مین بردار از گد مهندسی لشکر 28 زیرامر تیپ 58 قرار دهید.
 3. تیپ 58 ذوالفقار از گروه­های مین بردار لشکر 28 در منطقه گیلانغرب استفاده کنید.

 

ر- احتیاط

(1) لشکر 28 پیاده احتیاط خود را با اجازه این قرارگاه بکار برید.

(2) لشکر 81 زرهی احتیاط خود را با اجازه این قرارگاه بکار برید.

(3) ناحیه 05 ژاندارمری احتیاط خود را به­دستور این قرارگاه بکار برید.

 

ز- دستورات هماهنگی

(1) این طرح به­محض دریافت برای طرح­ریزی و بنا به­دستور قابل اجراء می­باشد.

(2) مراحل عملیات با كدهای زیر ابلاغ می­گردد.

 •  مرحله 1 كد رعد
 • مرحله 2  كد آذرخش
 • مرحله 3  كد صاعقه
 • مرحله 4  كد طوفان

(3) کلیه شناسایی­ها بایستی تا روز (5-ر) انجام یابد.

(4) کلیه جابجایی و تغییر مکان یگان­ها تا روز (5-ر) خاتمه یابد.

(5) طرح­های خود را جهت تصویب تا 15 روز بعد از دریافت این طرح به قرارگاه ارسال دارید.

(6) عناصر اصلی اخبار

(الف) آیا دشمن قبل از ساعت (س) روز (ر) تک خواهد نمود اگر چنین است کجا و په وقت و با چه استعدادی؟ به محور باویسی ذهاب و گیلانغرب توجه گردد.

(ب) هرگونه جابجایی یگان­های متجاوز را سریعاً گزارش نمایید.

 

 4- خدمات پشتیبانی

پیوست ت ( خدمات پشتیبانی)

 

5- فرماندهی و مخابرات

الف- مخابرات پیوست ث (مخابرات و الکترونیک)

ب- فرماندهی، پاسگاه اصلی فرماندهی کرمانشاه، محل پاسگاه فرماندهی را گزارش کنید.

 

فرمانده عملیاتی قرارگاه مقدم نزاجا- سرهنگ ستاد عطاریان

رسید اطلاع دهید

 

.

منبع: عملیات شیاکوه، حسینی، سید یعقوب،1393، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده