خاطرات شهید صیاد از امیر سیروس لطفی

آرام سخن بگو(29)

با فریاد زدن این سرباز، یک باره کل نیروهای در حرکت، زمینگیر شدند و حالا باید به بقیه نیروها میفهماندیم...

عملیات شیاکوه(69)

ج- لشکر 81 زرهی (1) تک سپاه پاسداران، گروه مشترک جنگ­های نامنظم در مرحله یکم را پشتیبانی کنید. (2) تنگ...

دژ نماد مقاومت و ایثار رزمندگان نیروی زمینی ارتش

این دژها زبان گویای مظلومیت و غربت افسران، درجه داران و سربازان این پادگانند که جانانه از مرزهای میهن خود...

تهدید در برابر تهدید(8)

بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران اقدامات بازدارنده به اقداماتی گفته میشود که از ورود نیروهای دشمن و یا متحدانش به...

یک نکته از هزاران (84)

نکاتی از بودجه و نیروی نظامی کشور عراق در گزارش میلیتاری بالانس (6) سالنامه میلیتاری بالانس شاخصهای ریز اقتصادی و...