یک نکته از هزاران (83)
نکاتی از بودجه و نیروی نظامی کشور عراق در گزارش میلیتاری بالانس (5) سالنامه میلیتاری بالانس شاخصهای ریز اقتصادی و نظامی تسلیحاتی عراق را به شرح زیر آورده است: شمار کل نیروهای نظامی یک میلیون نفر. دوره نظامی 21 تا 24 ماه در زمان جنگ افزایش یافته است

ذخیره ارتش خلق (شبه نظامی) 650 هزار نفر، نیروی زمینی955 هزار نفر، نیروی دریایی 5 هزار نفر، نیروی هوایی 40 هزار نفر.

نیروی زمینی که 955 هزار نفر است؛ شامل حدود 480 هزار نفر رزرو فعال و متشکل از این واحدهای نظامی است: 7 ستاد و سپاه، 5 لشکر زرهی، 3 لشکر پیاده مکانیزه موتوریزه، 30 لشکر پیاده نظامی ارتش خلق، پیاده داوطلب و تیپ ذخیره. نیروی گارد ریاست جمهوری شامل 3 تیپ مسلح، یک تیپ پیاده، یک تیپ کماندو، 6 تیپ نیروهای مخصوص.

ترکیب جنگ‌افزار نیروی زمینی:

تعداد تانک 6210 دستگاه، شامل 4500 دستگاه از انواع تی54، تی55، تی62، تی72 و 1500 دستگاه از انواع تی 59 و تی69 نوع دوم و 150 دستگاه از انواع چیفتن ام کی 315، ام60، ام47 و 60 دستگاه ام 77. توپخانه 3000 توپ شامل توپ‌های 122 میلی‌متری دی74 و 130 میلی‌متری ام46 از نوع 1/59 و 155 میلی‌متری.

موشک‌های زمین به زمین 30 فروند فراک 7 و 20 فروند اسکاد – بی.

 

منابع:

1) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – روزنامه کیهان، 1366/8/26، ص17، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی.

2) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 244، 1366/8/28، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/27، ص25 تا 27

3) ماهنامه نگاه – شماره 15،16

4) خبرگزاری همشهری

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده