یک نکته از هزاران (82)
نکاتی از بودجه و نیروی نظامی کشور عراق در گزارش میلیتاری بالانس (4) سالنامه میلیتاری بالانس شاخصهای ریز اقتصادی و نظامی تسلیحاتی عراق را به شرح زیر آورده است: تورم در سال 1365، 28 درصد و در سال 1364 25 درصد بوده است

بدهی در سال 1365: بدهی‌های خارجی عراق جمعاً 5/85 تا 5/95 میلیارد دلار که 35 تا 45 میلیارد از این مبلغ بدهی به اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.

بدهی عراق در سال 1365، 5/2 میلیارد دلار کمتر بوده است.

جمعیت عراق 15 میلیون و 900 هزار نفر، جمعیت مردان 18 تا 30 ساله 000‚423‚1، جمعیت زنان 18 تا 30 ساله 000‚743‚1، جمعیت مردان 30 تا 45 ساله 000‚274‚1، جمعیت زنان 30 تا 45 ساله 000‚132‚1

منابع:

1) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – روزنامه کیهان، 1366/8/26، ص17، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی.

2) خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 245، 1366/8/29، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/28، ص62 تا 64؛ و – خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش‌های ویژه"، شماره 244، 1366/8/28، لندن – خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1366/8/27، ص25 تا 27

3) ماهنامه نگاه – شماره 15،16

4) خبرگزاری همشهری

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده