مهدی کاظمی آیینه رب جلیل علی آئینه رب جلیل است علی بر خلقت عالم دلیل است ندا آمد ز آوای ملائک هر آن کس بی علی باشد ذلیل است

عاشق ترین

علی عاشق ترین آقای دنیاست

وفای عشق او از جنس دریاست

دلیل شهرت عشقش به عالم

همین بس همسرش ام ابیهاست

پژواک

قاتل که به عصمت و حیا راه گرفت

پژواک ترانه مرا آه گرفت

ای شمس هدی نماز آیات بخوان

با ضرب جفای بی کسی ماه گرفت!

آبروی آب

روزی که دلش به آسمان پر می زد

آتش به دل زخمی خواهر می زد

تا آنکه ز آب، آبرویی ببرد

با کام عطش بوسه به خنجر می زد

منبع:

کاظمی، مهدی، بر مخمل گل سرخ، 1388، نشر صف، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده