نبردهای خرمشهر و آبادان(87)
وضعیت روز 22/6/1981 (2/4/1360) ظرف این روز دشمن به تخلیه تلفات خود و سازماندهی واحدهای فراری روز گذشته خویش ادامه داد که اینکه ملاحظه گردید کامیونها مشغول حمل نیروی تقویتی به پایگاهها از جهت شیخ بدر و دوسدّه میباشند، نیروی محافظ راه حرکات دشمن را دیدهبانی مینمود، با آنان درگیر میشد و در ضمن مواضع خود را نیز مستحکم میکرد.

 

ساعت 1500 دشمن مبادرت به بمباران توپخانه سنگین متمرکز بر نیروی محافظ راه نمود و با توپخانه106 میلی‌متری و موشک تاو انجام می‌گرفت. از این جهت، موجب ایجاد خساراتی در بعضی از تانک‌ها و نفربرهای پی‌ام‌پ1 گردید. از این جهت، کلیه واحدهای نیروی محافظ راه و خودروها به داخل سنگرهای رزمی برده شدند که مبادا دشمن حمله کند، زیرا زمان بمباران و سنگینی آن نمایانگر آن بود که یک بمباران مقدماتی قبل از حمله است. نیروی دشمن دیده‌بانی شد که به طرف نیروی محافظ راه خودی نزدیک می‌شود، در حالت ستون‌های پشت سر هم و با روش گسترش‌یافته از طرف شیخ بدر پیشروی می‌کند و از خاکریزهای واقع در نزدیکی نیروی محافظ راه گذرگاه (نیروی ذکریا) استفاده می‌کند. ما با سلاح‌های مختلف و توپخانه با آنان درگیر شدیم، دشمن کوشید به واحدهای ما حمله کند. در نتیجه، نبردی سخت بین نیروهای خودی و دشمن درگرفت و تا ساعت 2300 ادامه یافت، دشمن ناچار به عقب‌نشینی گردید و تعداد بسیاری کشته و زخمی بجای گذارد، تعداد بسیاری آمبولانس و موتورسیکلت دیده‌بانی شدند که تلفات و ضایعات را تخلیه می‌کردند، در نتیجه، کنترل وضع به دست ما افتاد. همان شب دشمن کوشید گشتی‌هایی اعزام دارد که شناسایی شدند و در نتیجه درگیری، مجبور به عقب‌نشینی گردیدند. در این شب، عملیات استحکامات و بازسازی مواضع انجام گرفت.

 

وضعیت روز 23/6/1981 (3/4/1360)

الف) دشمن پنداشته بود که در نتیجه نبردهای پشت سر هم از روز 20 تا 22/6/1981 نیروی ما را فرسوده کرده و می‌تواند به تعرض وسیع و به منظور پایان دادن نبرد به سود خود دست بزند و جاده آبادان ـ شیخ بدر را تصرف نماید، ولی ما این پیش‌بینی‌ها را کرده بودیم.

دشمن ساعت 0630 با بمباران سنگین توپخانه متمرکز بر نیروی محافظ راه، مخصوصاً خاکریز واقع در جهت دو پایگاه، حمله خود را آغاز نمود. ساعت 0715 دشمن به طرف مواضع نیروی خودی با استفاده از خاکریز پیشروی نمود، توپخانه دشمن پشتیبانی خود را به شکل سد انجام می‌داد و در جلو واحدهای ما آتش بپا می‌نمود، نیروهای دشمن توانستند به مواضع نیروی محافظ راه نزدیک شوند. در این هنگام، دشمن آتش توپخانه خود را روی مواضع گردان تانک سیف سعد و پشت آن برای جلوگیری از رسیدن نیروی تقویتی ما افزایش می‌داد و اقدام به آماده کردن نیروی دیگری از پشت سر، که از زرهی و پیاده مکانیزه تشکیل شده بود می‌نمود، و عملاً هم مشاهده گردید از سمت پایگاه‌های سابق به طرف نیروی محافظ گذرگاه (نیروی ذکریا) در حرکت است، تا در صورت موفقیت نیروهای پیاده‌اش، مأموریت استفاده از موفقیت را انجام دهند. نبرد شدیدی روی داد که توپخانه نقش اصلی و بارز را عهده‌دار بود. در نتیجه، دشمن ساعت 1300 پس از تحمل صدها کشته و مجروح مجبور به عقب‌نشینی شد. مشاهده گردید که تانک‌ها و نفربرها از میدان نبرد عقب‌نشینی می‌کنند. مراتب طی اعلامیه‌های فرماندهی پخش گردید.

ب) در نتیجه فرسودگی که به واحدهای حفاظت راه وارد آمد و در نتیجه نبرد مداوم از 21 تا 23 و خساراتی که نیرو متحمل آن شد و به منظور گرفتن هرگونه فرصت از دست دشمن، در صورتی که اقدام به تعرض دیگر بنماید، مقرر گردید نیروی محافظ راه با نیروی دیگری تعویض گردد و لذا گردان2 تیپ49 و گردان1 تیپ8 با گردان2 تیپ8 و دو گروهان از گردان2 تیپ19 همین امشب تعویض گردیدند، که برخورد شدید هم با دشمن داشتند، ولی بدون ضایعات.

در اثر خسارات بزرگی که دشمن متحمل گردید و فرسودگی واحدهایش، دیگر متعرض نیروی محافظ راه نگردید. از این رو، نیروی جدید پس از آمادگی وسائل استحکاماتی، منطقه خود را به طور کاملاً مستحکم درآورده و مواضعی برای تانک‌ها و نفربرهای خود نیز تهیه کرده است.

ج) پیامی از دشمن استراق شد که حاکی از تعویض واحدهایی است که مبادرت به حمله کرده‌اند. به عقیده ما مبادرت دشمن به این عمل در نتیجه خسارات و تلفات بزرگی است که متحمل گردیده و روحیه واحدهایش متزلزل گردیده است.

 

تلفات و ضایعات:

الف) ضایعات تیپ6 زرهی و واحدهای پیوسته به آن:

1) تلفات جانی: (الف) 28 نفر شهید؛ (ب) 130 نفر مجروح.

2) ضایعات جنگ‌افزار: (الف) انهدام چهار دستگاه تانک؛ (ب) از کار افتادن یک سکوی موشک؛ (ج) انهدام چهار دستگاه نفربر پی‌ام‌پی1؛ (د) انهدام یک دستگاه خودرو اسکانیا؛ (هـ) آسیب دیدن چهار دستگاه تانک.

ب) ضایعات تیپ8 مکانیزه و واحدهای پیوسته به آن.

1) تلفات جانی: (الف) 8 نفر شهید؛ (ب) 26 نفر مجروح؛ (ج) 3 نفر مفقود.

2) ضایعات جنگ‌افزار: (الف) انهدام دو دستگاه نفربر؛ (ب) انهدام یک قبضه خمپاره؛ (ج) انهدام یک قبضه توپ ضدهوایی 57 میلی‌متری؛ (د) انهدام یک دستگاه خودرو آیوا؛ (هـ) انهدام یک دستگاه بولدوزر.

ج) تلفات و ضایعات دشمن:

1) تلفات جانی:

کشتن یک هزار و یکصد و هفتاد و چهار نفر (1174) و عده‌ای بسیار مجروح.

2) ضایعات جنگ‌افزار:

(الف) انهدام چهار دستگاه تانک؛ (ب) انهدام یک دستگاه نفربر؛ (ج) انهدام چهار دستگاه بولدوزر؛ (د) انهدام هفت قبضه توپ 106 میلی‌متری؛ (هـ) انهدام یک سکوی موشک تاو؛ (و) انهدام 17 انبار مهمات؛ (ح) انهدام یک قبضه مسلسل متوسط؛ (ط) انهدام 10 قبضه خمپاره.

 

واحدهای خودی و واحدهای دشمن

الف) واحدهای خودی که از حمله دشمن جلوگیری کرده‌اند:

 1. گردان2 تیپ44
 2. گردان1 تیپ8 مکانیزه
 3. گروهان تانک قرطبه
 4. گروهان2 گردان تانک المقداد به علاوه یک دسته پیاده از گردان1 تیپ6 زرهی.
 5. گروهان کماندوی «الهادی»
 6. گردان تانک سیف سعد تقویت شده تشکیل شده از: (الف) یک گروهان پیاده مکانیزه از گردان1 تیپ6 زرهی؛ (ب) گروهان404 کماندو منهای یک دسته؛ (ج) یک دسته توپخانه ضدهوایی 57 میلی‌متری؛ (د) یک دسته خمپاره؛ (هـ) دو پایگاه ارتش خلقی
 7. گردان2 تیپ8 پیاده مکانیزه
 8. دو گروهان پیاده از گردان2 تیپ19. بامداد روز 23/6/981 با یگان1 تیپ8 و گردان2 تیپ49 تعویض گردیدند.

ب) واحدهای دشمن:

 1. عده پاسداری از سپاه پاسداران و عناصر پیاده و داوطلب مجهز به موشک‌های تاو و موشک‌انداز و توپخانه 106 میلی‌متری.
 2. یک گروهان تانک
 3. یک گروهان پیاده مکانیزه
 4. عده بسیار پیاده که نزدیک دوسدّ و پایگاه شماره1 مستقر بودند.
 5. توپخانه سنگین کالیبر 203 میلی‌متری
 6.  میلی‌متری و 130 میلی‌متری

تعداد زیادی خمپاره

 

منبع: نبردهای منطقه خرمشهر و آبادان، حسینی، سید یعقوب، 1396، ایران سبز، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده