تا هنوز (5)
ساعت ها خوابیده اند روزی چند بار با تانکر وصل شده به وانت آب مورد نیاز بچه های خط مقدم را از لوله ترکیده حیاط دبستان انقلاب تأمین می کرد

و ساعتی چند بار جواب شوخی سرباز ها را می داد که می پرسیدند: «ساعت چنده سقا؟»

اما از وقتی مجبور شد سرباز دشمن را سر همان لوله بکشد، حس می کند تمام ساعت ها خوابیده اند.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده