گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشایی (02)
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشهای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/04/97 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 16 ساعت و به استعداد 795 نفر در مرکز آموزش شهید انشایی ( 02) برگزار گردید.

با بکارگیری تعداد 11 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه‌های مختلف جنگ حضور داشته اند، با 40 ساعت نفر از تاریخ 15/05/97 تا 21/05/97 به مدت 5 روز اجرا نمود.

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده