یک نکته از هزاران (67)
استفاده از سلاح هاي شيميايي در برابر نيروهاي ايراني پس از عملیات فاو در روز 26 فوريه 1986 امرية خود را براي پيوستن به ادارة كل اطلاعات نظامي دريافت كردم. سپس آن را به بغداد فرستادم تا در دستور كار اداري خوانده شود و به ارگان هاي ذي ربط منعكس گردد

.در عين حال مأموريت خود را در بصره از طريق شبكة استخباراتي منطقة جنوب و مركز فرماندهي (قرارگاه مقدم فرماندهي كل نيروهاي مسلّح) انجام دادم.

در روز 27/2/1986 در اولين بررسي ها شركت كردم و معلوم شد كه تلفات نيروهاي ما در فاو تا روز  26/2/1986 تعداد 32 هزار نفر بوده است؛ یعنی روزانه 1800 نفر از نيروها از پاي درآمده اند.

پاتك هاي نيروهاي ما نيز نتايج مهمي دربرنداشته است. من با استفاده از يك بالگرد بر فراز ميدان درگيري در نزديكي خط مقدم پرواز كردم و مناظر كم نظيري را ديدم. نتوانستم يك يا دو متر زمين را بيابم كه بر اثر انفجار گلولة توپ يا خمپاره، حفره اي در آن ايجاد نشده باشد.

در ]جبهه[ طرف مقابل، يعني ايرانی ها، به طور قطع و برمبناي اعلام آمار سرّي آنها، 45هزار نفر، به وسيلة سلاح هاي شيميايي مصدوم شده بودند.

منبع:

السامرایی، وفیق، ویرانی دروازه شرقی، 1390، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده