خاطرات رزمی(33)
اسامی افسران و همکاران در عملیات محرم و عملیاتهای پیوسته به آن اسامی افسران شرکت­کننده در عملیات محرم در تصرف ارتفاعات حمرین و عملیات برونمرزی تصرف شهرک زبیدات، منطقه شرهانی، پاسگاه ابوغریب، ابوغریب عراق بیش از سی حلقه چاه نفت عراق پاسگاه­های شرهانی، پاسگاه ابوغریب، تلمبه­خانه­های شرهانی، ابوغریب به طور کلی پیشروی تا 12 کیلومتر در خاک عراق انجام شد که چندین سال متوالی در تصرف نیروهای رزمندگان اسلام تیپ1 لشکر21 حمزه بودند.

گردان131 سرهنگ2 حافظیان فرمانده گردان و افسرانش هم ستوان­یکم آرام فرمانده گروهان1 گردان131، ستوان­یکم رسولی فرمانده گروهان3 گردان131، سرگرد یوسفی معاون گردان.

گردان138 سرهنگ2 اکبر بخشایی فرمانده گردان138 پیاده، سروان شهید سید طاها ضرابی افسر عملیات گردان138 پیاده شهید در همین عملیات، ستوان1 شهید بیات فرمانده گروهان3 گردان138 پیاده باز هم شهید در همین عملیات.

گردان140 سروان شهید محمدی افسر عملیات گردان140، سروان شهید حجت­اله نبردی سرپرست گردان140، ستوان­یکم فزون‌مهر فرمانده گروهان ارکان گردان140، ستوان­یکم منوچهر کرباسی‌زاده فرمانده گروهان2 گردان140، ستوان2 والی‌زاده فرمانده گروهان4 گردان140.

از گردان مهندس افسری که در زبیدات در حین خاکریز زدن با لودر، ترکش توپخانه دشمن او را مجروح کرد و به طور کلی از کار افتاد و جانباز شد، ستوان­یکم رهنما بودند. ایشان در همان­جا ترکش خوردند و به بیمارستان تهران اعزام شدند و جانباز شد و دیگر نتوانست به منطقه بیاید و شرکت کند. خیلی زحمت کشید در همان عملیات محرم و اغلب خاکریزها و این مسائل مهندسی را ایشان بالای سر لودرها و بولدوزرها می­ایستادند و انجام می‌دادند.

افسران تیپ1 لشکر21 حمزه که در این عملیات شرکت داشتند سرهنگ علی رزمی فرمانده تیپ1 لشکر21 حمزه، سرهنگ2 علی­بخش نیکفرد معاون عملیاتی و رئیس رکن3 تیپ1 لشکر21 حمزه، سرهنگ علی سالارکیا افسر عملیات لشکر21 حمزه که در این عملیات­ها انجام وظیفه می‌کردند، سرهنگ2 پورمظفری از تیپ2 لشکر21 حمزه در این عملیات محرم شرکت داشته، سرگرد حسین شرفه فرمانده گردان بودند در این عملیات، فرمانده گردان138 بودند در این عملیات محرم، سروان توپخانه علی اولادی که در توپخانه327 انجام وظیفه می‌کردند، سرگرد توپخانه حاج‌سلطانی فرمانده گردان327 توپخانه لشکر21 حمزه، سروان رحیم جزء قاسمی فرمانده گروهان ارکان گردان138، ستوان کردبچه معاون گروهان ارکان گردان138 و ستوان سید حمزه گل‌مکانی باز هم یکی از افسران گردان138 تیپ1، غلامعلی سلطانی ـ ستوان1 ـ فرمانده گروهان گردان138 تیپ1 لشکر21 حمزه، اصغر یزدان‌پناه ـ ستوان1 ـ فرمانده گروهان گردان138 تیپ1 لشکر21 حمزه، افراسیاب خالدی ـ ستوان1 ـ فرمانده گروهان2 گردان138 تیپ1 لشکر21 حمزه.

جناب سروان افراسیاب خالدی افسری بسیار خوب، مؤمن، متعهد و علاقمند به ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند. ایشان قبلاً یک بار مجروح شدند، شدیداً هم مجروح شدند و عمل کردند و یکی دو ماه استراحت کردند، حالش بهتر شد، دو مرتبه آمدند، همان فرمانده گروهان که بود، همان فرمانده گروهان شدند. در عملیات خیبر رکن سوم کار می‌کردند. اینها رفتند از هور هم رد شدند، خواستند بروند آن طرف رودخانه منطقه شهری که می‌خواستیم حمله کنیم ـ بصره ـ نزدیکی­های بصره.

ستوان­دوم خالدی تقریباً نزدیکی­های بصره بودند و آنجا آماده می‌شوند، به نظرم، به نشوه تک بکنند که بعد از آنجا به بصره بروند. شب اول که رسیده بودند، می‌خواهند بخوابند و استراحت بکنند، درگیری­ها همه انجام شده، یکی دو ساعتی استراحت بکنند و بعد دومرتبه عملیات شروع بشود. 4-3 تا افسر بودند، می‌خواستند بخوابند. یکی از آنها می­گوید من می‌خواهم توی آن جوب بخوابم. جوب هم گلی بوده، تمیز نبوده. ستوان خالدی می­گوید من از بوی آن خوشم نمی‌آید، من می‌خواهم بروم توی آن چاله‌ای که توپ خورده و گود کرده، آنجا بخوابم. ستوان1 افراسیاب خالدی که قبلاً مجروح شده، رفته معالجه کرده، خوب شده و آمده جبهه دومرتبه، حالا توی عملیات خیبر با قایق از آن هور و رودخانه عبور کرده، آمده، می­گوید من می‌خواهم آنجا دو ساعتی استراحت کنم. می‌رود آنجا می­خوابد. نصف شب بوده، توپخانه‌های عراق شروع می‌کنند به آتش کردن. توپخانه‌های ما هم شروع می‌کنند به آتش از جای دیگر، درگیری شروع می‌شود. یک توپی می‌آید درست می‌خورد توی همان چاله­ای که ایشان آنجا خوابیده بودند و ایشان آنجا به رحمت ایزدی می­پیوندد و شهید می‌شود، جمعی گردان138 هم بودند اول، و آن موقع در رکن3  لشکر کار می‌کردند.

ستوان2 کردبچه مدتی هم فرمانده گروهان3 گردان138 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، سید مهدی بنی‌هاشمی ستوان1 بوده فرمانده گروهان3 گردان138 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، سرهنگ2 اسماعیل حافظیان فرمانده گردان131 پیاده بوده، سرگرد یوسف یوسفی سرهنگ2 بوده معاون گردان131 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، محمود امانی سرهنگ2 بوده باز هم فرمانده گردان131 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، سید مصطفی گودرزی سروان افسر پرسنل گردان131 تیپ1 لشکر21 بوده، مجید زالی سرگرد رئیس رکن2 گردان131 بوده، سروان پیاده محمد امانی افسر اطلاعات گردان131 پیاده بوده، سروان کرباسی‌زاده افسر عملیات گردان131 پیاده بوده، سرگرد ناصر طیبیان افسر عملیات گردان131 بوده، امیرعلی سیدرسولی سروان افسر آموزش گردان131 بوده، علی شهسواری سرگرد پیاده رئیس رکن4 گردان140 بوده، هادی بیگی ستوان2 فرمانده دسته ادوات گردان131 تیپ1 بوده، سیف­الله نزاکتی ستوان1 فرمانده دسته ادوات گردان131 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، سروان اصغر یزدان­پناه فرمانده گروهان3 گردان131 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، ستوان رسولی فرمانده گروهان3 گردان131 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، ستوان اسماعیل فرخی فرمانده دسته گردان131 تیپ1 پیاده بوده، ستوان2 ناصر پورصدر فرمانده گروهان2 گردان140 تیپ1 لشکر21 حمزه بوده، سروان شهید بهزاد بهنوش در مرحله سوم عملیات محرم در حین جابه­جا کردن گردان از یک منطقه به منطقه دیگر زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرفت و در همان­جا شهید شد، افسر عملیات گردان131 پیاده بود. سرهنگ پیاده حسین آرمان رئیس رکن1 تیپ1 لشکر21 حمزه، سرگرد پیاده بیژن صارم‌پور رئیس رکن2 تیپ1 لشکر21 حمزه، سرهنگ2 مهدی عسگری رئیس رکن4 تیپ1 لشکر21 حمزه، چند سالی است که به رحمت ایزدی پیوسته، شهید سروان پیاده محمدی سرپرست گردان140 بوده از نیرومخصوص به تیپ1 لشکر21 حمزه مأمور شده بودند که در حین دیده­بانی برای پیدا کردن معبر توسط آتش دشمن به شهادت رسید، ستوان1 مهندس هادی نصری فرمانده گروهان1 گردان مهندسی لشکر21 حمزه در پشتیبانی مستقیم تیپ1 لشکر21 حمزه، سروان اردنانس محمد ربانی فرمانده گروهان1 گردان تعمیر و نگهداری لشکر21 حمزه در پشتیبانی مستقیم، سرگرد مخابرات صالح­مهر مسئول مخابرات تیپ1 لشکر21 حمزه که بعد از بازنشستگی به رحمت ایزدی پیوستند، ستوان2 اردشیر فائضی فرمانده آتشبار130م‌م توپخانه، سروان شهید حجت‌اله نبردی افسر عملیات گردان140 و سرپرست گردان140 از تیپ23 نوهد مأمور به تیپ1 لشکر21 حمزه، سرهنگ پیاده احد مهدی‌پور رئیس ستاد تیپ1 لشکر21 حمزه.

منبع: خاطرات رزمی، رزمی، علی، 1395، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده